Barion Pixel
Webáruházunk úgynevezett webes sütiket (cookie) használ, annak érdekében, hogy a weboldal helyesen működjön, a vásárlás zökkenő mentesen történjen és, hogy fokozzuk a weboldalunk használati élményét (marketing cookie) Az oldalunk használatával, ön elfogadja, hogy sütiket kínálunk és használunk (cookie-t). A beállítás módosításával ön módosíthatja, hogy csak az elengedhetetlen sütiket vagy a marketinges sütiket is elfogadja tőlünk.

 
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Jótállási információk


Köszönjük, hogy minket választott!

Jótállási információk
Fontos tudnivalók


A kapumozgató berendezések vásárlásakor kérjük, hogy a számlát és a jótállási jegyet gondosan őrizze meg mert azok az ide vonatkozó jogok érvényesítésének alapja és feltétele. A terméket, mint műszaki cikket eladó, forgalmazó feltételezi, hogy a terméket megvásároló, vagy üzembehelyező, a termék beüzemelése előtt műszaki jártasságra, a termék ismeretére, paramétereire tett szert, vagy már rendelkezik vele, így hibás, rosszul kiválasztott, továbbá a használati utasítások, előírások figyelmen kívül hagyásából, eredő hibás működésre, anyagi kárra, személyi sérülésre az eladó, forgalmazónak nem áll módjában felelősséget vállalnia, az anyagi kárt megtérítenie, illetve termékek(et) nem áll módjában visszavásárolnia, garanciálisan cserélnie. 
A megvásárolt termékekre a gyártó és forgalmazó kötelezően jótállást vállal a gyártásból származó esetleges hibákért. A jótállás szabályozása a 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormány rendelt alapján értékhatártól függően  szabályozza a fogyasztók részére, illetve a jótállási feltételek, feltételei bármilyen szavatossági, igénynek. A jótállás feltétele és alapja fogyasztói, lakossági felhasználás esetén az évenkénti kötelező karbantartás és annak dokumentálása, ipari felhasználás esetén terméktől függően a kötelező negyedéves, illetve féléves karbantartási periódus és annak dokumentálása. A karbantartás mulasztása a jótállási és szavatossági jogok elvesztésével jár. A karbantartás kezdeti időpontja mindig a megvásárlás napjától számított időpont. A felhasználás típusa nemcsak a termék jellegétől függ, hanem annak felhasználásának módjától is. Ipari felhasználásnak minősül minden olyan felhasználási módozat, ahol a termék működési ideje meghaladja a 20% munkahányadot, vagy felszerelés helyén extrém a felszerelési paraméterek ajánlott maximumértékek és körülmények között üzemeltetik. A karbantartás és annak dokumentálásának hiánya a garancia elvesztésével jár. Garancia igényét, a beüzemelési bizonylat a telepítőtől kapott számla és a termék átvételekor kapott számla egyidejű bemutatásával érvényesítheti. Kérjük, a termék kézhezvételekor győződjön meg a beüzemelési bizonylat, jótállási jegy, valamint a számlák meglétéről.
A termékek telepítését, karbantartását, javítását kizárólag bizonyíthatóan kapuautomatikában jártas egyéb épület gépészeti főtevékenységgel rendelkező szakember, vállalkozás, egyéni vállalkozó végezheti el, amelybe az egyes termékek programozása (beleértve távirányító feltanítása) és moduláris bővítése is beletartozik.


A telepítésről, üzembe helyezésről és karbantartásról minden esetben kérjen bizonylatot a szerelőtől és töltesse ki a jótállási jegyhez tartozó beüzemelési bizonylatot, illetve a karbantartás gyakoriságától függően annak lepecsételését. A garanciális időn belüli meghibásodás esetén, ezt minden esetben kérni fogjuk! A termékekre minden esetben telephelyi garanciát biztosítunk a vélt meghibásodott terméket a jótállási jegy kiállítójának szükséges visszaküldenie. A termék bevizsgálását és javítását kizárólag márka szerviz végezheti és végzi. 
Az ügyfél a garancia lejáratáig, semmilyen körülmények között nem javíthatja, nem bonthatja meg a berendezést és nem végezhet rajta módosításokat, beállításokat. Beállítási feladatokkal képzett műszaki, bizonyíthatóan kapuautomatikában jártas egyéb épület gépészeti főtevékenységgel rendelkező szakembert, vállalkozást, egyéni vállalkozót, kell megbízni. A forgalmazó által telepített termékek estén, a javítási feladattal, kizárólag az eladó által megbízott márka szervizt lehet megbízni. 
Bizonyos gyártók és termékek esetén a jótállás a kötelező jótállás mellett hosszabbítható a gyártó feltételei alapján, amelyet a gyártó vagy a gyártó magyarországi képviselete által elfogadott szolgáltatók végezhetnek el. Ilyen esetben szükséges a garancia jegyet a karbantartással együtt a szolgáltatónak lepecsételnie, dokumentálnia, illetve írásban tájékoztatnia a jótállási jegy kibocsájtó forgalmazót a szervizelés megtörténtéről és a szükséges dokumentumokat a részére megküldenie. A hosszabbított garancia kizárólag lakossági felhasználásban működő kapunyitokra terjed ki, illetve alapja a kötelező szervizelés a rendes jótállás lejárata után is. Ennek elmulasztása a garancia elvesztését eredményezi. Hosszabbított jótállást mindig a vásárlás napján, illetve a forgalmazó szolgáltató által telepített készülékek esetén a telepítés napján szükséges jelezni. Utólagosan jótállást hosszabbítani nem lehetséges. Amennyiben meghibásodás történik, a terméket a jótállási időn belül juttassa vissza annak forgalmazónak az üzletébe, ahol a terméket vásárolta mellékelve a hiba pontos leírását, beüzemelési bizonylatot, jótállási jegyet, a termékről és a szerelésről kiállított számla másolatát. Garanciális igények érvényesítéséhez szükséges a termék minden olyan elemének a visszajuttatása, amelyet a forgalmazó kér. A visszaküldött terméket nem áll a forgalmazó módjában utánvéttel átvenni. A garancia érvényesítése előtt a termék bevizsgáláson, beazonosításon esik át, amelyet a készülékeken lévő sorozatszám alapján végez el a forgalmazó. Kérjük ügyeljenek telepítéskor és használatkor ennek megvédéséről. 
Telepítési garanciát kizárólag, csak a forgalmazó által telepített termékek esetében tudja a fogyasztó érvényesíteni, kizárólag a telepített termék(ek)re, amely során a jótállási jegy beüzemelő részét a forgalmazó, eladó vagy megbízottja pecsételi le, minden más esetben a mindenkori meghatározott kiszállási díjat, és szervizdíjakat szükséges megfizetni – még akkor is, ha termék hibája a gyártásból eredően keletkezett –, amelyet a fogyasztó a forgalmazó szolgáltatási területén belül tud igénybe venni. Abban az esetben, ha a termék kilátogatáskor üzembiztosan üzemel, vagy a garanciát kizáró okok egyike áll fent a forgalmazó vagy az általa megbízott szerviz, a mindenkori meghatározott szerviz és alkatrész díjakra jogosult. Amennyiben a jótállási időn túli, vagy jótállási igény érvényesítését kizáró hiba lép fel, a termék(ek) javítására azt követően kerülhet sor, hogy a vevő ennek költségeit elfogadta, a javítás előtt vagy követően finanszírozza. Abban az esetben, ha nem a helyszínen történik a javítás, a javított termék átvehető a forgalmazó szaküzletében, vagy futárszolgálat megbízásával utánvéttel házhoz szállítható, amelynek költségei minden esetben a javítást megrendelő, vevőt terheli. A kötelező karbantartás díjköteles szolgáltatás, amely a szolgáltató aktuális karbantartási díjain tudja igénybe venni. 

 

A garancia az alábbi esetekben érvényét veszti, a jótállási igény érvényesítése nem lehetséges:
- a garancia idő lejárata esetén
- a hibát nem rendeltetésszerű használat okozta,
- a telepítés vagy használat nem az előírásoknak megfelelően történt,
- a hibát túlterhelés okozta, 
- a hibát szakszerűtlen telepítés/beüzemelés okozta,(pl vízbeszivárgás, helytelen felszerelés, rossz paraméterezés, elkötés, túlfeszültség  stb.)
- a hibát a termék átalakítása okozta,
- vis maior során keletkezett sérülés, elemi kár esetén (villámcsapás, beázás, túláram, rágcsáló, vandalizmus stb.),
- a hibát helytelen tárolás okozta,
- a hibát átalakítás, idegen beavatkozás okozta
- javítási kísérlet,
- a kötelező karbantartások elmulasztása
- a kötelező karbantartások dokumentálásának elmulasztása
- konstrukciós hibákból eredő hibás esztétika, működés
- a termék nem a rendeltetésének és céljának megfelelő használata
- a jótállási jegy elvesztése esetén
vagy a hiba oka más módon a vásárlás után keletkezett.

Továbbá a garancia nem terjed ki
- biztosítékok, 
- elemek, izzók, távirányítók, 
- nem anyaghibás törés 
- kopóalkatrészek, életciklusban mért termékek
- telepítés utáni készülék beállítások,
- másodlagos hibából eredő károk
- szerelési anyagokra, a már meglévő és utólag beszerelt rendszerekre, kialakításokra, kiegészítőkre, kábelekre, termékekre, berendezésekre stb.
- forrasztások, kontakt-, érintkezési hibák,
- szervizelt készülékek esetén további nem javított, vagy cserélt alkatrész, meghibásodásból eredő rossz működések, hibák.
- kapuautomatikában használt nyílt frekvenciák zavarai, árnyékolásai, interferenciái, távirányító hatótávolsága, terepadottságok.
- távirányító másolása esetén a másolandó távirányító állapotára, kód helyességére, meglévő távirányító kódjának helyességére
- elhanyagolható lényegtelen hibákra.
A berendezés helytelen telepítése vagy helytelen használata fizikai sérülést és anyagi kárt okozhat, melyért a forgalmazó, eladó nem vonható felelősségre, a forgalmazó, eladó nem vállal felelősséget a helytelen, vagy nem rendeltetésszerű használat következményeiért, illetve ha a telepítés és használat során nem veszik figyelembe a biztonsági előírásokat és ez a berendezés károsodását, személyi sérülést, anyagi kárt okoz. A hatékony és hosszú távú működés érdekében mindig az adott termék gyári rendszerelemeit válassza, és a karbantartáshoz kizárólag eredeti tartalék alkatrészeket használjon. 
Minden esetben a jótállási jegy kiállításakor Magyarországon érvényben lévő jogszabályok a mérvadóak. A helyes felszerelésre és üzembe helyezésre a beüzemelő cég vállalja a garanciát, ezért kérjen szerelési garanciát a szerelőtől! A vásárlás megvalósulásával, legyen az távollévők között kötött szerződés alapján vagy személyes vásárlás esetén Ön elfogadja a jótállási feltételeket és elismeri, hogy a benne foglalt információkat megismerte és elfogadta. A vásárlás előtt  jelen jótállási információkat megtalálja honlapunkon az Általános Szerződési Feltételek jótállási mellékletében.