Barion Pixel
Webáruházunk úgynevezett webes sütiket (cookie) használ, annak érdekében, hogy a weboldal helyesen működjön, a vásárlás zökkenő mentesen történjen és, hogy fokozzuk a weboldalunk használati élményét (marketing cookie) Az oldalunk használatával, ön elfogadja, hogy sütiket kínálunk és használunk (cookie-t). A beállítás módosításával ön módosíthatja, hogy csak az elengedhetetlen sütiket vagy a marketinges sütiket is elfogadja tőlünk.

 
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Általános Szerződési Feltételek - ÁSZF

Kereskedelmi szolgáltatáshoz kapcsolódó
Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek célja, hogy a Szolgáltató minden Ügyfele részére azonos feltételek mellett, minőségi szolgáltatást nyújtson.

A következő Általános Szerződési Feltételekben meghatározott pontok alapján járunk el olyan esetekben amikor Ön webshopunkat éppen látogatja, megrendeli és megvásárolja a kiválasztott terméket webshopunkon keresztül, ezért kérjük gondosan olvassa el.
Az ÁSZF nem kerül iktatásra, ahhoz utólag (módosítás esetén sem) nem lehet hozzáférni.
Kizárólag magyar nyelven elérhető, amelyet webshopunkon az ÁSZF menü pont alatt talál meg.
Jelen szerződés nem írásbeli szerződés az elektronikus formában kerül megkötésre webshopunkon keresztül történő vásárlás eseteiben.

Minden olyan esetben amikor Ön webshopunkon keresztül vásárol meg egy terméket a következő Általános Szerződési Feltételek lépnek életbe, addig a pillanatig ameddig azt a jogszabályok elő írják.


Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az

Electric Gate KFT
Cégjegyzék szám: 01 09 331458
Adószám: 26547840-2-43
E-mail cím:
Weboldal: https://kaputechnikaszakuzlet.hu

Telefonszám: +36 1 205 4166
Mobiltelefonszám: +36 20 433 5510
Telephely: 1181 Budapest, Üllői út 343.

továbbiakban: Szolgáltató

és a Szolgáltató által üzemeltetett
https://kaputechnikaszakuzlet.hu

nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztó, egyéni vállalkozók, társas vállalkozások, egyéb nem természetes személyek
(a továbbiakban: Ügyfél)  jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
A Szolgáltató és az Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.


 


Előszó

A „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény (Ptk.) új” alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre.
Olyan esetekben amikor a felek nem tudnak kölcsönösen megállapodni, tehát a Szolgáltató és az Ügyfél feltételei nem találkoznak, a felek akarata nem kölcsönös, abban az esetben szerződés nem jön létre, így ebből fakadó jogok és kötelezettségek nem érvényesíthetőek.


 


1. Az ÁSZF hatálya, általános információk

1/a.)
Az ÁSZF-ben foglaltakon kívüli iránymutatásokat, illetve az abban nem szabályzott kérdésekre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.), illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet, a magyar jog, illetve az Európai Tanács irányelvei az irányadóak. A felekre külön kikötés nélkül a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései kikötés nélkül alkalmazandóak.

1/b.)
A Szolgáltató webshopjának szolgáltatásait igénybe vehetik természetes és jogi személyek, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyok ideértve a kiskorú és cselekvőképességében korlátozott személyeket, akiket ebben az esetben kizárólag a törvényes képviselőjük írásos belegyezésével tehetik meg, regisztrációval vagy regisztráció nélkül, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A Szolgáltatónak nincs rálátása és lehetősége kideríteni az internetes felületen történő vásárláskor, hogy a másik oldalon lévő fél által indított tranzakciót, tranzakciókat ki indítja, ezért minden esetben ennekfelelőse az Ügyfél. Erre a Szolgáltatót semmilyen esetben kötelezni nem lehet.


2. Ügyfél és Felhasználó

Értelmezés:
Profil – Az Ügyfél által létrehozott digitális személyes adatokat tartalmazó adatbázis, amelyhez kizárólag a Szolgáltató és a létrehozott Regisztrált felhasználónév és Regisztrált felhasználó jelszó párossal a Felhasználó tud hozzáférni, módosítani, törölni.

Felhasználó – Az a számítógépes interfészt használó valós személy, aki egy informatikai rendszer segítségével az adott honlapon böngészik és annak a számára biztosított funkcióit használja. Ebben az esetben az Ügyfél is egy felhasználó.

Ügyfél – „Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek (amelynek) jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti. …”. Ebben az esetben Ügyfélnek az minősül, akivel az Electric Gate Kft. a szerződést megköti.

Fogyasztó – A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Vállalkozás – A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Regisztrált felhasználónév – A felhasználó által választott egyedi név azonosító, amelyet a Szolgáltató honlapján személyes adataival regisztrál.

Regisztrált felhasználó jelszó – A felhasználó által megadott egyedi titkosított karakter sorozat, amely segítségével az egyedi Profiljához kizárólagosan a felhasználónév és jelszó páros segítségével tud hozzá férni.


2/a.)

A fogyasztó, egyéni vállalkozók, társas vállalkozások, egyéb nem természetes személyek akkor válnak és tekinthetőek Ügyfélnek amikor szándékukban áll a Szolgáltatótól az adott szolgáltatást, vásárlást (vásárlási szándék) igénybe venni, azt az igényt jelzik a Szolgáltató felé (rendelés) és azt a Szolgáltató visszaigazolja. Ez nem egyezik meg a webshopban történő regisztrálással, az a visszaigazolás a vásárlás megvalósulásával történhet meg. A vásárlás akkor tekinthető megvalósultnak, amikor az Ügyfél a rendelt, a megvásárolni kívánt termék vagy termékek vételárát és járulékos költségeit rendezte a Szolgáltató felé. Kivételt képeznek a Szolgáltató készletén nem megtalálható, de forgalmazott termékek esetében amikor az Ügyfél kifejezett kérésére rendeli meg a Szolgáltató a terméket, illetve egyedi az Ügyfél kérésére gyártja vagy gyártatja le. Ilyen esetekben a vételi ár teljes összegét szükséges a Szolgáltató felé rendezni még a termék beszerzése, legyártása előtt.

Az Ügyfél a webshopban regisztrációval és regisztráció nélkül is tud vásárolni, azonban a felhasználókhoz kapcsolható általános és egyedi kedvezmények kizárólag regisztrált Ügyfelek vehetik igénybe. Mind a két esetben szükséges a vásárlás szándékának jelzésekor a vásárlási feltételeket elfogadni, illetve mind a két esetben a vásárlási szándékot a Szolgáltató elektronikus úton fogadja el a webshopon leadott rendelések alapján, illetve elektronikusan is igazolja vissza. A Szolgáltató által további webes felületeken, elektronikus levelezésen, telefonon keresztül érkezett megrendeléseket, amely nem a webshopon keresztül érkezik külön kezeli.


2/b.)

Az Ügyfél a regisztráció, a vásárlás vagy a regisztráció nélküli vásárlás során köteles a saját valós adatait megadnia. A regisztráció során hamis, valótlan adatok megadása esetén a létrejövő elektronikus szerződés hatályát veszíti. Az ebből fakadó hibás teljesítés, mindennemű anyagi kár az Ügyfelet terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az ebből fakadó károkért és hibás teljesítésért, illetve abban az esetben, ha anyagi kár éri kártérítést követelhet az Ügyféltől.

Abban az esetben, ha az Ügyfél véletlenül hibásan adja meg személyes adatait, legyen az számlázási, szállítási adatok vagy bármilyen személyes adat, annak módosítását kérheti a Szolgáltatótól. Abban az esetben, ha tranzakció, szállítás már megtörtént és a Szolgáltató nem tudja módosítani az adatokat az ebből eredő költségek az Ügyfélt terhelik. Hibás adatok miatt kikerülő személyes adatszivárgás, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

2/c.)
Amikor a Felhasználó belép az Electric Gate Kft. által üzemeltetett webshopba és azt elkezdi használni, nem lép ki belőle, böngészi a weboldalt, akkor automatikusan elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket, illetve a hozzátartozó adatkezelési nyilatkozatot, használati feltételeket és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Ebben az esetben a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul. Olyan esetekben amikor a Felhasználó nem fogadja el jelen ÁSZF szerződést és a webshophoz tartozó adatkezelési nyilatkozatot, köteles elhagyni az Electric Gate Kft. webshopját, azon tovább tartózkodnia nem megengedett, haladéktalanul szükséges megszakítania a böngészést.


3. Regisztráció

3/a.)
A webshopba az 1/b.) pontban meghatározottak regisztrálhatnak. Egyéni vállalkozók és társas vállalkozások esetén mindenképpen szükséges megadni a hivatalos és nyilvános cégadatokat. Társas vállalkozások esetén szükséges kapcsolattartási adatokat megadni az arra jogosult személynek. Kiskorú és cselekvőképességében korlátozott személyek esetén, ehhez szükséges a törvényes képviselő írásos beleegyezési nyilatkozatának benyújtása. Ennek feladata és felelőssége a webshopot használni kívánó személy feladata és felelőssége. A regisztrációt kizárólag a webshop oldalán található felületen lehet elvégezni. A regisztráció során olyan személyes vagy nyilvános adatok megadására van szükség, amely alapján a Szolgáltató kapcsolatba tud lépni a Felhasználóval, illetve szolgáltatását maradéktalanul el tudja látni. Ilyen nyilvános adatok az adószám, cégjegyzék szám, telephely cím, kapcsolattartási adatok, kapcsolat tartó elérhetőségei. Ilyen személyes információk például természetes személyek esetén az e-mail cím, telefonos elérhetőség, számlázási adatok A Szolgáltató minden esetben körültekintően az adatkezelési nyilatkozata szerint bizalmasan kezeli a Felhasználók személyes adatait.

3/b.)
Az Ügyfél felhasználónevét és jelszavát szükséges körültekintően gondosan őrizni és tárolni, lehetőség szerint jelszavát fél évente frissíteni. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél Felhasználónevét és/vagy jelszavát elfelejti, másoknak kiadja, illetéktelen számára hozzáférhetővé válik nem a Szolgáltató hibájából.

3/c.)
A felhasználó bármikor törölheti és módosíthatja Profil felületén az adatait.

A felhasználó bármikor törölheti a Profilját a webshopban.

A Szolgáltató a Felhasználó kérésére, bármikor törölheti a Felhasználó összes adatát.

A Szolgáltató előzetes egyeztetés nélkül bármikor törölheti a Felhasználó összes adatát és regisztrációját.

A Szolgáltató 2 éves időintervallumban felülvizsgálja az inaktív Felhasználókat a rendszerében.

A Szolgáltató előzetes egyeztetés nélkül inaktiválhatja, törölheti a fekete listára kerülő Ügyfelek Profil fiókját.


4. Megrendelhető termékek

4/a.)

A Szolgáltató a webshopban részletesen feltünteti a termék nevét, leírását a termékről fotót helyez el a termék oldalán és a termékek lista oldalán. Ezek a képek lehetnek katalógus képek, helyszínen fényképezett képek, illetve ábrázolt rajzok, műszaki rajzok.

Ezek a képek a webshopban illusztrációként szerepelhetnek, amelyek a képen és a valóságban eltérhetnek a termék tényleges kinézetétől, színétől és méretétől. Egyes megjelenítők (monitor, telefonképernyő) színbeállításai és felbontásbeállításai torzítják a termékképet és annak színét. Az ilyen, illetve a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete közötti különbségek miatt a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4/b.)

A webshopban megtalálható termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termékcikk információs oldaláról, illetve a webshopból letölthető, dokumentumokból lehet részletesen megismerni. Mivel a forgalmazott termékek nagy része olyan műszaki cikk, amely szakember beüzemelését igényli, így a hozzá tartozó műszaki leírások, dokumentumok kifejezetten szakemberek részére készített dokumentumok, azok megértéséhez szakképesítésre lehet szükség. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, a Szolgáltató vagy a Szolgáltató megbízottja általános tájékoztatást tud adni a kívánt termékről.
Az Electric Gate Kft. ügyfélszolgálata készséggel válaszol a feltett kérdésekre, de kizárólag a termék általános jellemzőivel kapcsolatosan és kizárólag az általa értékesített termékek esetén. A termékek üzembe helyezéséről, egyéb nem rendeltetésszerű használatról nem tudnak még írásban sem tájékoztatást adni mert azok az Ügyfél igényeitől és egyéb a Szolgáltató által nem befolyásolható tényezőktől függenek.

4/c.)
A szolgáltató bármilyen gondossággal is jár el előfordulhat akár rajta kívül álló okok miatt, hogy a webshopban a termékekkel kapcsolatos tájékoztató, műszaki leírások vagy egy termék adatlapján a lényeges információk és jellemzők vagy egyéb információk tévesek vagy nem szerepelnek. Ilyenkor kérje a vásárlás előtt az Electric Gate Kft. ügyfélszolgálatának segítségét. Amennyiben az Ügyfélnek tudomása van a már fentebb említett eltérésekről vagy már tájékoztatva lett és mégis megrendeli a terméket az nem minősül hibás teljesítésnek és a Szolgáltató nem vonható felelősségre. A webshopban feltüntetett információk elírását, tévedésének jogát a Szolgáltató fenntartja.


4/d.)
A Szolgáltató által forgalmazott termék, termékek – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítást a webshopban biztosít, de kérés esetén e-mailben is elküldi. Más forrásból megszerzett leírások, műszaki leírások után, hibás teljesítés, rossz paraméterezésre felelősséget nem vállal.


4/e.)
A webshopban megjelenített termékek online, illetve a Szolgáltató szaküzletében is megvásárolhatóak, azonban a webshop, illetve a szaküzletben történő vásárlást minden esetben a Szolgáltató külön kezeli. Webáruház önálló üzletként működik, ezért a webáruházban megjelenő termékárak a Szolgáltató fizikai szaküzletében (1181 Budapest Üllői út 343.) kínált áraktól eltérhetnek. Személyes vásárlás esetén a webshopban feltüntetett raktárkészletek kizárólag tájékoztató jellegűek. A webshopban történő vásárlás esetén minden esetben az ott megjelölt fizetési módokkal tudja a termékek ellenértékét rendezni, amely feltétele a vásárlás és a szerződés létrejöttéhez. Az Ügyfél a Szolgáltató szaküzletében történő személyes vásárlás esetén, a kívánt terméket megrendelés nélkül, megrendelésszám nélkül (amennyiben az a szaküzlet raktárkészletén megtalálható) az Ügyfél azonnal megvásárolhatja és elviheti a szaküzlet nyitvatartási idején belül.
Személyes vásárlás esetén a szaküzlet raktárkészletén nem található, de a Szolgáltató által forgalmazott termékre vagy termékekre vonatkozóan a webshopon kívüli rendelés leadásra az Ügyfélnek személyesen lehetősége van, illetve a termékre házhoz szállítást kérhet azonban az ilyesfajta megrendeléseket a fentebb említettek alapján nem a webshopban leadott megrendelés, a webshoptól független személyes megállapodás a Felek között, ami személyes vásárlásnak minősül.
A webáruházban személyes átvétellel rendelt termékek átvételének idejéről az Ügyfél tájékoztatást kap és minden esetben a webáruházban elfogadott feltételekkel veheti át.

A webáruházban feltüntetett raktárkészletek kizárólag a webshopra érvényesek.

4/f.)

Szolgáltató kínálatában megtalálhatóak olyan termékek, speciális termékek amelyek raktárkészleten nem találhatóak meg, így azokra az Ügyfél számára a Szolgáltató rendelést, előrendelést biztosít különösen az Ügyfél által megadott adatok alapján legyártható, méretre gyártható termékek esetén. A webshopban az ilyen termékek adatlapján nem kosárgomb szerepel, hanem előrendelő, vagy ajánlatkérés gomb, amely alapján az Ügyfél jelezheti a Szolgáltató felé, igényét a termék iránt. Ilyen esetekben a Szolgáltató a legutolsó ismert kiskereskedelmi vételi árat tünteti fel vagy nem tünteti fel a vételi árat, 0 Ft vagy 1 Ft-os árral szerepel a termékek listaoldalán, a termék adatlapján mert a termék eladási ára függ a megrendelés, a beszerzés, a gyártás idejétől és egyéb piaci pénzmozgás hatásaitól. Abban az esetben, ha nincs ármegjelölés vagy 0 Ft, 1 Ft-os ár jelenik meg a terméknél a Szolgáltató annak vételi áráról az Ügyfelet a megrendelés véglegesítése előtt tájékoztatja. A megadott vételár elfogadásának és rendezésének érvényességi idejéről a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, azonban ettől eltérő esetekben a vételár maximum tíz naptári napig érvényesek. Amennyiben az Ügyfél nem igazolja vissza, nem rendezi a vételárat a megrendelés nem teljesül, törlésre kerül és az elektronikus szerződés érdekmúlással érvényét veszíti. Az ilyen termékek vásárlásának esetén az átvétel, a szállítási idő minden esetben egyeztetést követően történnek meg a Szolgáltató által meghatározott egyedi feltételek mellett, amelyet az Ügyféllel a megrendelés, a vásárlás véglegesítése előtt megismertet. Ilyen termékek megvásárlása esetén a vételár mindig a termék beszerzése, vagy gyártásának elkezdése előtt esedékes, illetve a termék vagy termékek beszerzése, legyártása a vételár a Szolgáltatóhoz való beérkezését követően kezdődik meg. A termék vagy termékek beszerzése vagy gyártásra küldése a vételár megérkezését követően megtörténik, ezért az Ügyfélnek nincs lehetősége ilyen termékek esetén elállási jogával élnie, a Szolgáltatónak nincs lehetőség a vételi árat az Ügyfél részére visszaszolgáltatni, az Ügyfél nem élhet vételár visszakövetelésével, nem élhet a Szolgáltatóval szemben egyéb erre vonatkozó követeléssel, mivel a termék megrendelése során és jelen ÁSZF-ben a teljesítési feltételeket megismerte.


5. Termékárak, megjelenített termékárak

5/a.)

A webáruházban a termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendőek és tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót. A terméknél feltüntetett termékárak kizárólag a termék eladási árát tartalmazzák, nem tartalmazzák a termék házhoz szállítás díját, a termék üzembe helyezési díját és olyan egyéb díjakat, költségeket amelyeket az Ügyfél külön a termék megvásárlásától független szolgáltatással vesz vagy venne igénybe.

5/b.)

A webshopban feltüntetett termékár a felhasználó böngészője által éppen megjelenített árról tájékoztatja az Ügyfelet. A webshopban feltüntetett aktuális termék eladási ára „jelenlegi ár” megnevezéssel van ellátva, amelyet a fogyasztók és vállalkozások  számára egyaránt biztosít a Szolgáltató. A webshopban történő vásárlás esetén mindig a „jelenlegi ár” megnevezéssel feltüntetett árért tudja megvásárolni az Ügyfél a terméket. A feltüntetett árakat előzetes tájékoztatás nélkül a Szolgáltató módosíthatja, illetve az árváltoztatásának jogát fenntartja.

A feltüntetett termékárak kizárólag webshopon keresztül történő vásárlás esetén érvényesek. A feltüntetett termékárak egyéb szolgáltatást, mint például szaktanácsadás, üzembe helyezést, fuvarköltséget, csomagolásdíjat stb. nem tartalmaz, az kizárólag a csak a termék vételára. Amennyiben az Ügyfélnek olyan szolgáltatásra van igénye, amely a megrendelt termékkel kapcsolatos és nem fedi le az internetes kereskedelem fogalmát, de a Szolgáltató profiljában megtalálható, akkor a Szolgáltató a szolgáltatásra irányuló egyéni ajánlatot ad.  A webshop önálló üzletként működik, ezért a webáruházban megjelenő termékek ára a szaküzletünkben kínált termékek áraitól eltérhetnek.

5/c.)

Abban az esetben, ha a Szolgáltató időszakos akciós árat vezet be, a Szolgáltató teljes körű tájékoztatást ad az Ügyfélnek az akcióról és annak pontos időtartalmáról. Az időszakos akcióban szereplő termékek minden esetben akció felirattal vannak megkülönböztetve a többi terméktől és termékárától.

5/d.)
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül megjelenítésre a webshop felületén, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő téves ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő megvásárlást, amelynek ismeretében az Ügyfél élhet vagy elállhat a vásárlási szándékától. Egyes technikai megvalósítások eseteiben például: gyorsítótár használata esetén a már korábban meglátogatott webshopon megjelenő árak eltérhetnek az aktuális termékárakról. Az ebből eredő reklamációkat a Szolgáltató elutasítja. Ezekben az esetekben a gyorsítótár törlése megoldja az árak aktualizálását.


6. Rendelés, előrendelés, ajánlatkérés

A Szolgáltató a termékek megvásárlását nemcsak a termékek üzembe helyezésére jogosult egyéni vállalkozók, társas vállalkozások, egyéb nem természetes személyeknek biztosítja, hanem lehetőséget biztosít a fogyasztóknak, magánszemélyeknek is így biztosítva a szabad szolgáltatóválasztás lehetőségét.

6/a.)
A rendelés és annak menete

6/a/1/1.)
A Felhasználónak regisztráció után be kell jelentkeznie a webshopba.

6/a/1/2.)
A nem regisztrált Felhasználónak (továbbiakban: Felhasználó) nem szükséges bejelentkeznie a webshopba, de ebben az esetben a vásárlás során az egyedi kedvezményekkel és ajánlatokkal nem élhet, illetve minden alkalommal meg kell adnia a vásárlási adatait.

6/a/2.)
A felhasználó megkeresi a kívánt terméket a webshopban akár a megjelölt kategóriákban, akár a kereső segítségével.

6/a/3.)
A termékkategória lapon, vagy a termék adatlapján a Felhasználó beállítja a megvásárolni kívánt termék mennyiségét, majd a kosárgombra kattint.

6/a/3/1.)
Abban az esetben, ha a termék adatlapján összekapcsolható plusz terméket lehet választani és az Ügyfél szeretné megvásárolni a kiegészítő termék melletti pipára kattintva tudja pluszban hozzá adni. Az ilyen termékek mennyiségi egysége a webshopban is különállóan megvásárolható termék mennyiségi egységével azonos. A kiegészítő termék mennyiségét a kosárban lehetséges módosítani.

6/a/4.)

A felhasználó választhatja, hogy visszatérjen a webshop termékeihez és további termékeket vásároljon a „Tovább válogatok” gomb által, vagy megnézheti a már a kosárba helyezett termékek listáját a kosarat a „Tovább a kosárhoz” gombbal. A felugró információs ablakot egyszerűen a bal felső sarokban található X-el is el tudja tüntetni.

A kosarat a Felhasználó bármikor megtekintheti az oldalon való tartózkodása során a Kosár ikonra kattintva.


6/a/5.)
A kosárban meg találja a megvásárolni kívánt termékeket azok egységárát termékenkénti összárat,
az összes termék nettó részösszegét ÁFA tartalmát, bruttó végösszeget és adott esetekben a megtakarítás mértékét. Továbbiakban feltüntetésre kerül a várható szállítás ideje és a várható szállítási alapköltség is, azonban ez az átvétel és fizetés módjától változhat a feltüntetett információk ebben az esetben csupán tájékoztató jellegűek, azok a megrendelés véglegesítésével lesz pontosítva és visszaigazolva.
A kosárban a termék darabszámát növelheti és csökkentheti a Törlés gomb megnyomásával törölheti a kosárból, így annak értéke is eltűnik.

6/a/6.)

A Felhasználó rányom a Tovább a pénztárhoz gombra ezzel elkezdődik a vásárlás rendelés leadásának véglegesítése.
Abban az esetben, ha a Felhasználó regisztrált és megadta az adatait és nem akarja módosítani tovább mehet a szállítási módokhoz. Abban az esetben, ha nem regisztrált a Felhasználó szükséges az elérhetőségeit megadni. Cég vásárlás esetén kipipálni a „Cégként vásárolok” jelölő négyzetet és megadni a cég nevet és adószámot. Minden esetben amikor az Ügyfél egyéni vállalkozó, vagy adószámmal rendelkező magánszemély szükséges a Cégként jelölő négyzetet kiválasztani.

6/a/7.)
A szállítási módoknál a Felhasználó a felsorolt átvételi módok közül választhat a megjelölt szállítási díjakért és feltételekkel. A házhoz szállítás során különböző plusz lehetőségeket tud választani amit nem tartalmaz az alap szolgáltatás. Ha kiválasztotta nyomja meg a Tovább a fizetési módokhoz gombot.

6/a/8.)

Válassza ki a választott átvétel módhoz tartozó felajánlott fizetési lehetőségek közül azt amelyikkel a termékeket és hozzákapcsolódó szolgáltatásokat rendezni szeretné. Abban az esetben, ha a szállítási cím a számlázási címtől eltér, nem egyezik ennél a pontnál van lehetőség a módosításra. Amennyiben végzett nyomjon a Tovább az összegzésre.

6/a/9.)
A megrendelés összegzésénél megtalálja a beírt adatait a választott szállítást és fizetést, a megrendelt termékeket és a fizetendő végösszeget. Itt a megjegyzés rendelésében tud megjegyzést írni a rendeléshez. Ellenőrizze le a megrendelést majd szükséges elfogadni mind az Adatvédelmi Nyilatkozatot, mind jelenleg olvasott ÁSZF szerződést. Nyomjon rá a megrendelem gombra ezzel elküldi a Szolgáltatónak a megrendelését.

6/a/10.)

Hibás adatok megadásának javítása a megrendelés folyamatának lezárása előtt minden esetben az összegző lapon található adatoknál található módosításra való kattintással teheti meg a Felhasználó. Ebben az esetben a hibásan bevitt adatokhoz való visszalépést teszi meg és javíthatja az adatokat. A termékek darabszámát és módosítását a kosárhoz való visszalépéssel lehetséges korrigálni.
A rendelés során folyamatosan van lehetősége az adatok módosítására, a webshop folyamatos használata mellett kosár tartalma a böngészés módjától és a böngésző típusától függően bezárásig megmaradnak. A rendelés lezárását követően további módosításra a Szolgáltató felkeresése nélkül nincs lehetőség. Ilyen típusú megkeresésekkel az Ügyfél a Szolgáltatót a megadott elektronikus elérhetőségén keresheti fel, amely válaszideje a Szolgáltató leterheltségétől függ. A Szolgáltató ilyen megkeresésekre kizárólag munkanapokon munkaidőben tud reagálni leterheltségtől függően munkanapokon 72 órán belül.

6/a/11.)

A felhasználó a megrendelés leadásával, lezárásával tudomásul veszi, hogy ajánlatot tesz az Electric Gate Kft.-nek az általa a kosárba helyezett termék, termékek, szolgáltatás, szolgáltatások megvásárlására és ezen termék, termékekre és a hozzájuk kapcsolódó járulékos díjakra. Ez az ajánlattétel a Felhasználó részéről fizetési kötelezettséggel járó ajánlattétel, amelyet a „megrendelem” gombbal juttat el a Szolgáltatóhoz. Ezt a fizetési kötelezettséget a Felhasználó a „megrendelem” gomb megnyomása előtt, ugyan azon a felületen jelölőnégyzet bepipálásával megerősíti és egyúttal mind az ÁSZF, mind az Adatkezelési nyilatkozatot magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Ügyfél ajánlatának a Szolgáltatóhoz történő megérkezésével az Ügyfél részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

6/a12.)

A rendelés lezárását követően a Felhasználó a megadott e-mail címére egy automatikus visszaigazolást kap, amely egy automatikus a webshop által küldött visszaigazoló üzenet arról, hogy a megrendelés, az Ügyfél ajánlattétele megérkezett, a Szolgáltató webshop rendszere iktatta és a Szolgáltató részéről a megrendelés feldolgozásra vár. Ez a visszaigazoló e-mail még nem eredményez a Szolgáltató és az Ügyfél között szerződéskötést. A visszaigazoló e-mailben feltüntetett adatokat, annak tartalmát, linkjeit, csatolt dokumentumait az Ügyfélnek kötelessége ellenőrizni, ezért hibásan megadott adatok és paraméterezések esetén bárminemű többletköltség, vagy a létrejött szerződés teljesítésének ellehetetlenülése a Felhasználó Ügyfelet terheli. Az ajánlattétel beérkezésének visszaigazolását követően a Szolgáltató egy külön e-mailben erősíti meg azt, hogy az ajánlattételt elfogadta és teljesíti.

6/a13.)
A Szolgáltató egy külön e-mailben értesíti az Ügyfelet, az Ügyfél által leadott megrendelés elfogadásáról. A szerződés kizárólag abban az esetben tekinthető megkötöttnek, hogyha az Electric Gate Kft. ezt a külön e-mailt megküldi Felhasználó irányába. A Szolgáltató által elküldött e-mailt az Ügyfélnek a megrendelés véglegesítésétől számítva átlagosan 48 órán belül (munkaszüneti napok, üzemeltetés kiesés, szüneteltetés kivételével) meg kell kapnia, minden más esetben a Szolgáltató és az Ügyfél is mentesül az ajánlattételi kötöttség vagy a szerződési kötelezettség alól. Olyan esetekben, amikor az Ügyfél nem kapja meg 48 órán belül (munkaszüneti napok üzemeltetés kiesés, szüneteltetés kivételével) a visszaigazoló levelet, bármilyen akár technikai vagy hibás adatbevitel miatt és ezzel kapcsolatosan írásba megkeresi a Szolgáltatót, a Szolgáltató egyéni elbírálása és a Felek megállapodása alapján megegyezhetnek és megköthetik a szerződést, amelyet a Szolgáltató manuálisan webshop rendszerében rögzíti. A Szolgáltatót nem terheli visszaigazolási felelősség olyan esetekben, amikor a Szolgáltatón kívül eső rendszerhiba vagy a Felhasználó felelősségére felróható okok miatt nem kapja azt meg.


6/a14.)

Olyan esetekben amikor a webshopban, a termékeknél, áraknál hiba vagy bármilyen hiba folytán téves információkkal történő megrendelés történik a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra.
Amennyiben ilyen eset történik a Szolgáltató az Ügyfél által adott ajánlat visszaigazolásában a helyes adatokkal igazolja vissza a megrendelést. Ilyen esetekben a Szolgáltató megjelöli a Felhasználó által küldött ajánlatában az általa módosított tételeket. Az Ügyfél ezek után megerősítheti az új módosított rendelést vagy elállhat a szerződéstől, amelyet mindenképpen a számlázás és az átvétel előtt tehet meg.
Abban az esetben, ha a felek nem tudnak megállapodni a Ptk. 2013. évi V. A Polgári törvénykönyvről szóló ide vonatkozó cikkelyében található pont alapján, hibásan/tévesen visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekinthető.

6/b
Előrendelés, rendelésre és annak menete. Bizonyos nem készleten lévő termékek esetén, előrendelést biztosítunk az Ügyfélnek annak érdekében, hogy a terméket a gyártótól berendelve hozzájuthasson. Ilyen esetekben a megrendelni kívánt termék fogyasztói árát szükséges előre a termék raktárkészletre érkezése előtt kifizetni. Ebben az esetben az Ügyfél a webshopban a legutolsó ismert árról kap tájékoztatást. Az előrendelés menete ugyan azon a folyamaton megy mint a 6/a.) pontban a termék megrendelése azzal a kivétellel, hogy az előrendelés leadását követően az Ügyfél tájékoztatást kap a termékbeszerzése előtt a termék vagy termékek beszerzésének áráról és átvételének lehetséges idejéről.

6/c
Ajánlat kérés webshopban megtalálható termékről A webshopban megtalálhatóak olyan termékek, egyedi termékek, amelyeknek árai függenek az aktuális nyersanyag és gazdasági tényezőktől és jellegükből eredendően a webshop raktárkészletén nem megtalálhatóak. Ilyen termékek az egyedileg legyártott termékek, garázskapurugók, garázskapuk, bizonyos alkatrészek. Ezen termékeknél az Ügyfél a kosárba helyező gomb helyett ajánlatkérés gombot talál, amelynek megnyomásával átkerül az ajánlatkérés oldalra, ahol adatait megadva a webshop rendszer elküldi a Szolgáltatónak az ajánlat kérési igényét. A Szolgáltatóhoz beérkező ajánlatkérés igényét feldolgozás után elektronikus levélben küldi meg az Ügyfélnek a kívánt termékről. Ilyen módon kizárólag a kiválasztott termékről küld ajánlatot a Szolgáltató. A kiadott ajánlatok minden esetben az ajánlat kiállításának, megküldésének, a Szolgáltató rendszerében idő bélyegzett napjától érvényes legfeljebb a kiállítástól számított tizedik naptári napig kivéve, ha azt a Szolgáltat máshogy el nem rendeli, amelyről az Ügyfelet tájékoztatja, vagy, ha a Felek ettől eltérően közösen máshogy nem rendelkeznek. A felek megegyeznek abban, hogy bármilyen más szolgáltatással kapcsolatos ajánlatkérést az Ügyfél a webshopon kívül írásban kérhet, amely részleteit jelen ÁSZF szerződés nem szabályoz. A Szolgáltató az ilyen megkereséseket külön kezeli és iktatja.


7. Fizetési módok


A Szolgáltató webshopjában az Ügyfél részére több fizetési módot biztosít, amelyek közül az Ügyfél a neki legkedvezőbb és legpraktikusabbat tudja kiválasztani függően attól, hogy a terméket vagy termékeket hogyan szeretné átvenni.


7/a/ Házhoz szállítás esetén

7/a/1 Utánvéttel történő fizetés

Utánvétellel történő fizetést 15 000 Ft feletti értékben történő vásárlás esetén tudja igénybe venni, abban az esetben, ha a megrendelt terméket futárszolgálattal történő házhoz szállítás során a futárnál készpénzben szeretné rendezni a termék, és egyéb járulékos költségek díját, ideértve a házhoz szállítás díjait is.
Ilyen esetekben a vételi ár és egyéb járulékos költségek pontos összegét a futárszolgálat munkatársának szükséges átadni.  Ennek elmulasztása esetén a csomagátadását a futár megtagadja és a csomag nem kerül átadásra, amelynek esetleges további plusz költségeit az Ügyfelet terheli. Utánvétes készpénzes fizetés esetén az utánvét maximum összege 500 000 Ft azaz ötszázezer forintot. Az utánvéttel történő fizetés, a Szolgáltató  általános szállítási módjától eltérő plusz szolgáltatás, amelyet az Ügyféltől megtagadhat.

7/a/2 Előreutalással történő fizetés

Az Ügyfél által megrendelt termékeket a Szolgáltató visszaigazolását követően elektronikus úton megküldi a megrendeléssel kapcsolatos díjbekérőt. A díjbekérőn szerepel a megrendelt termék, termékek és szolgáltatás, szolgáltatások tételes és összegzett összegei, amely további lehetőséget ad az Ügyfélnek a megrendelésének ellenőrzésére. Az Ügyfél a kapott elektronikus levélben megkapja az utaláshoz szükséges információkat, mint bankszámlaszám, közlemény, kedvezményezett neve, amely adatok egyúttal a díjbekérőn is szerepelnek. A díjbekérőhöz az e-mailben található „letöltöm” gombbal együtt tud hozzáférni. A díjbekérőn található fizetési határidő egyben a megrendelt termék az Ügyfél számára történő foglalásának határideje is. A termék vagy termékek ellenértékét az Ügyfél a díjbekérő elküldését követően 3 naptári napon beül köteles elutalni kivéve, ha a Szolgáltató máshogy nem rendelkezik vagy a Felek másban nem állapodtak meg. A megrendelt terméket, termékeket az utalás beérkezését követően lesz átadva a futárszolgálatnak. Olyan esetekben amikor az Ügyfél a meghatározott 3, azaz három naptári napon belül nem utalja át a Szolgáltatónak a termék vagy termékek vételárát és annak járulékos költségeit a megrendelés automatikusan törlésre kerül. Az Ügyfél a megrendelésének törléséről tájékoztatást kap a webshop rendszerén keresztül e-mailben. Ilyen esetekben a vásárlási szerződés érvényét veszíti a továbbiakban a Felek között sem üzleti sem jogi kapcsolat nem áll fent, így követelést egyik fél sem támaszthat a másik féllel szemben. Olyan esetekben, amikor a rendelés lejárata után az ügyfél mégis kiegyenlíti a lejárt díjbekérőn megtalálható összeget és az a Szolgáltató banknál vezetett számlájára megérkezik, azt a Szolgáltató a tranzakciós és egyéb kezelési költségek levonása után visszautalja arra a bankszámlaszámra, amelyről az érkezett.
A felek megegyeznek abban, hogy az Ügyfél mulasztásából eredő kezelési és tranzakciós költségeken kívül más díjakat a Szolgáltató ilyen esetben nem számol fel.

7/a/3 Online bankkártyás, hitelkártyás fizetés

Bankkártyás, hitelkártyás fizetést a Szolgáltató webshopján keresztül biztosítja az Ügyfélnek.
A bankkártyás fizetés kiválasztásakor a "Megrendelem" gomb megnyomásával a webshop a felhasználót átirányítja a kártya elfogadó felületére, ahol a kártyaelfogadó instrukciói alapján tudja a vásárlás fizetési szakaszát befejezni. A kért adatok, és a fizetés sikerességét követően a kártyaelfogadó visszairányítja a felhasználót, a Szolgáltató webshopjába. A fizetés lekönyvelését követően a csomagot a Szolgáltató átadja a választott futárszolgálat részére kiszállításra. A kiszállítási és a rendelési feltételek online bankkártyás fizetés esetén sem változnak az általánosan meghatározottaktól.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg.
A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

7/a/3/2 Bankkártyás, hitelkártyás vásárlás esetén az elfogadott fizetési kártyák, fiókok

 

7/b Személyes átvételnél választható fizetési módok

7/b/1 Online bankkártyás, hitelkártyás fizetés

Bankkártyás, hitelkártyás fizetést a Szolgáltató webshopján keresztül biztosítja az Ügyfélnek, amely nem terjed ki személyes vásárlás esetén az üzletben történő fizetésre.

A bankkártyás fizetés kiválasztásakor a "Megrendelem" gomb megnyomásával a webshop a felhasználót átirányítja a kártya elfogadó felületére, ahol a kártyaelfogadó instrukciói alapján tudja a vásárlás fizetési szakaszát befejezni. A kért adatok, és a fizetés sikerességét követően a kártyaelfogadó visszairányítja a felhasználót, a Szolgáltató webshopjába. A fizetés lekönyvelését követően a csomag átvételéről e-mailben tájékoztatjuk. A személyes átvétel és a rendelési feltételek online bankkártyás fizetés esetén sem változnak az általánosan meghatározottaktól.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg.
A bankkártyaadatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

7/b1/2 Bankkártyás, hitelkártyás vásárlás esetén az elfogadott fizetési kártyák, fiókok

7/b/2 Előreutalással történő fizetés

Az Ügyfél által megrendelt termékeket a Szolgáltató visszaigazolását követően elektronikus úton megküldi a megrendeléssel kapcsolatos díjbekérőt. A díjbekérőn szerepel a megrendelt termék, termékek és szolgáltatás, szolgáltatások tételes és összegzett összegei, amely további lehetőséget ad az Ügyfélnek a megrendelésének ellenőrzésére. Az Ügyfél a kapott elektronikus levélben megkapja az utaláshoz szükséges információkat, mint bankszámlaszám, közlemény, kedvezményezett neve, amely adatok egyúttal a díjbekérőn is szerepelnek. A díjbekérőhöz az e-mailben található „letöltöm” gombbal együtt tud hozzáférni. A díjbekérőn található fizetési határidő egyben a megrendelt termék az Ügyfél számára történő foglalásának határideje is. A termék vagy termékek ellenértékét az Ügyfél a díjbekérő elküldését követően 3 naptári napon beül köteles elutalni kivéve, ha a Szolgáltató máshogy nem rendelkezik vagy a Felek másban nem állapodtak meg. Előreutalás esetén az Ügyfél a termékre vagy termékekre abban az esetben jogosult, ha a Szolgáltató bankszámláján a termék, termékek, szolgáltatások ellenértékének jóváírása megtörténik. Az Ügyfél ebben az esetben hozzátud jutni az általa meghatározott módon termékeihez és megtörténhet az átvétel. Olyan esetekben amikor az Ügyfél a meghatározott 3, azaz három naptári napon belül nem utalja át a Szolgáltatónak a termék vagy termékek vételárát és annak járulékos költségeit a megrendelés automatikusan törlésre kerül. Az Ügyfél a megrendelésének törléséről tájékoztatást kap a webshop rendszerén keresztül e-mailben. Ilyen esetekben a vásárlási szerződés érvényét veszíti a továbbiakban a Felek között sem üzleti sem jogi kapcsolat nem áll fent, így követelést egyik fél sem támaszthat a másik féllel szemben. Olyan esetekben, amikor a rendelés lejárata után az ügyfél mégis kiegyenlíti a lejárt díjbekérőn megtalálható összeget és az a Szolgáltató banknál vezetett számlájára megérkezik, azt a Szolgáltató a tranzakciós és egyéb kezelési költségek levonása után visszautalja arra a bankszámlaszámra, amelyről az érkezett.
A felek megegyeznek abban, hogy az Ügyfél mulasztásából eredő kezelési és tranzakciós költségeken kívül más díjakat a Szolgáltató ilyen esetben nem számol fel.

7/c
A termékek és szolgáltatások kifizetésével kapcsolatos az Ügyfél érdekkörében felmerülő összes kifizetési költség, a fizetéssel összefüggő bármilyen terhelés vagy banki készpénzbefizetési költség minden esetben az Ügyfelet terheli.

7/d
A bankkártyás fizetések során a Szolgáltató nem tárolja el az Ügyfél fizetési adatait, azokat kizárólag az adott fizetéskezelő cég kezeli és ezen pénzügyi szolgáltatók különböző az Electric Gate Kft.t-től független és eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe.

7/d/1
Azonnali utalással, előre utalással történő fizetés esetén az adatkezelő és pénzügyi feldolgozó a
MBH Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci u.38. cégjegyzékszám: 01-10-040952 )


 


8. A megrendelések feldolgozása

Megrendeléseket a Szolgáltató 0-24 órában tud fogadni, azonban a beérkezett megrendelések feldolgozása munkanapokon azon belül is munkaidőben történik a rendelések beérkezésének sorrendjében. Ünnep és munkaszüneti napokon megrendelések feldolgozása szünetel.

8/a Megrendelés leadása

A Szolgáltató webshopján keresztül az Ügyfél bármikor adhat le rendelést, amelynek beérkezéséről egy automatikus visszaigazolást kap, amely a rendelés beérkezését és nem a teljesítését igazolja vissza. A Szolgáltató a beérkezett rendeléseket minden esetben nyitvatartási idején belül tudja feldolgozni munkanapokon beérkezési sorrendben. Olyan esetekben, ha a rendelés a Szolgáltató nyitvatartási idején kívül érkezik, azt minden esetben a következő munkanappal kezdődően tudja feldolgozni a rendelések beérkezésének sorrendjében. A megrendelés teljesítésének visszaigazolását, amely tartalmazza annak idejét, formáját és költségeit, mindenképpen elektronikusan írásban a megadott elérhetőségre teszi meg. A visszaigazolástól számított átlagos teljesítési idő 1 – 3 munkanap, bizonyos egyedileg gyártott termékek esetén 2 – 5 munkanap, illetve bizonyos egyedileg gyártott nagy értékű termékek esetén 5 – 15 munkanap. A teljesítés minden esetben a termék (dolog) elérhetőségétől függ és annak teljesítését a Szolgáltató ettől független megjelöli.

8/b Raktárkészlet
A webshopban a termékek raktárkészlete valós raktárkészletet jelöl meg, amely dinamikusan változik a felhasználók kosárba helyezése közben ezért azok pillanatnyi értéket közölnek.
Abban az esetben, ha a webshopban megjelölt termék fenti vagy más technikai okokból raktárkészleten nem található, találhatóak meg – kivételt képezve az egyedileg legyártott termékek az Ügyfél által előrendelt termékek, az Ügyfél által kifejezetten kért termékek kivételével – és ebből kifolyólag a szerződésben vállalt kötelezettségeket nem tudja a Szolgáltató teljesíteni, az Ügyfelet erről haladéktalanul kötelessége tájékoztatni. Ebben az esetben az Ügyfél maga dönthet, hogy a termék teljes vételi árát visszaigényli vagy megvárja ameddig a termék raktárkészletre megérkezik. Abban az esetben, ha az a termék (dolog), amely raktárkészleten nem található meg és a fentebb felsorolt kivételek közül egyikbe se tartozik, de már nem is beszerezhető a Szolgáltató részéről az Ügyfelet, haladéktalanul tájékoztatja és az Ügyfél által fizetett összeget az Ügyfél részére visszatéríti.

8/c Raktárkészlet és szállítási idő kalkulációk
A webshopban a termék ára alatt jól láthatóan fel van tüntetve a termék elérhetősége és annak átvételi, vagy szállítási ideje.

8/c/1 A raktárkészlet következő kifejezések bővebb jelentései

Raktáron - A termék, a böngészés adott pillanatában szaküzletünkben az adott mennyiségben megtalálható, ami azt jelenti, hogyha csomagzárás előtt visszaigazolást, (megrendelés feldolgozás alatt) kap a megrendelés feldolgozásáról, akkor a megrendelt termék árának megfizetését követően, az adott napon személyesen áttudja venni a Szolgáltató telephelyén, vagy a Szolgáltató a futárszolgálatnak át fogja adni szállításra.

Külső raktáron - A termék adott mennyisége, a böngészés adott pillanatában külső raktáron található meg, ami azt jelenti, hogy maga a termék fizikálisan Szaküzletünkben nem megtalálható, azonban külső raktárról átszállítható. Ilyenkor a termék megrendelését és árának megfizetését követően a Szolgáltató átszállítja a kért terméket, termékeket Szaküzletébe és annak, azoknak a beérkezését követően tudja a futárszolgálatnak átadni, vagy tudja az Ügyfél személyesen átvenni.

Rendelésre - A termék a böngészés adott pillanatában sem szaküzletünkben sem külső raktáron nem található meg, azonban rendelhető (ÁSZF 6/b. pont). Ebben az esetben az Ügyfél a terméket, termékeket megrendelheti, annak árát fizetnie szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kizárólag úgy fogadja be a megrendelést, hogy annak díjait a Megrendelő előreutalással előre rendezi. A szállítási idő ebben az esetben a megrendelést és a termék berendelését követően tudja megadni.

Nincs raktáron - A termék a böngészés adott pillanatában nem áll rendelkezésre, nincs készleten.  A készleten nem lévő, de forgalomban lévő termékek esetén a Felhasználó kérhet értesítést a termék raktárra érkezéséről. Ebben az esetben meg kell adnia, a kívánt mennyiséget és elektronikus levélelérhetőségét.

8/c/2 A várható szállítási idők bővebb jelentése
A webshop rendszere figyelembe veszi a munkanapokat és a raktárkészlet állapotát, amely alapján egy becsült szállítási időt kalkulál, olyan módon, hogy
egy adott megrendelés csomagzárásig történő feldolgozása esetén mikorra szállítja ki a futárszolgálat a megrendelt termékeket, vagy mikor vehető az át
a Szolgáltató telephelyén.
A kiírt várható szállítási időre a Szolgáltató garanciát és kötelezettséget nem vállal, lévén a szállítási idő több tőle független tényezőtől is függ, és más Szolgáltatók is befolyásolhatják azt, ezért, habár a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a kiírt időn belül a Megrendelő hozzájusson a megrendeléséhez, ez az információ minden esetben kizárólag csak tájékoztató jellegű információ.

8/d Egyes ide vonatkozó jogszabályok gyűjteménye:

[Adásvételi szerződés]

 (1) Adásvételi szerződés alapján az eladó dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

[Kárveszély átszállása fogyasztói adásvétel esetén]

 Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

[Az eladó késedelmének jogkövetkezményei fogyasztói adásvétel esetén]

 (1) Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő rendelkezésére bocsátani a dolgot.

 (2) Az eladó késedelme esetén a vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

 (3) A vevő póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) az eladó a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.


9. Átvételi lehetőségek

A webshopban megvásárolható termék vagy termékek átvételére az Ügyfél számára a Szolgáltató több átvételi módot biztosít.

9/a Házhoz szállítás

A termék vagy termékek házhoz szállítása. A termék vagy termékeket a Szolgáltató harmadik fél bevonásával futárszolgálattal tudja a megadott címre Magyarország területén belül szállíttatni.
Ebben az esetben az Ügyfél a pontos szállítási címét és elérhetőségeit meg kell adnia ahhoz, hogy a kívánt szolgáltatást igénybe tudja venni, amelyet a Szolgáltató a harmadik fél felé továbbít.

9/a/1 Szállítási díjak
Az adott termékek szállítási díjait a pénztár és a megrendelés lezárásánál a Szolgáltató webshopja a végösszeghez adja.
A termékek aktuális szállítási díjait a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek Szállítási díjak mellékletében találhatóak, amely tartalmazza a futárszolgálat által nyújtott szolgáltatások díjait és költségeit.

9/a/2 Szállítási információk

A csomagok szállításának feltételeit a választott futárszolgálat Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák.


A 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 3/A. §-a alapján: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti távollévők között kötött szerződés alapján értékesített áru kézbesítése esetén az egyetemes postai szolgáltató által nyújtott postai szolgáltatás igénybevételének lehetőségét szükséges feltüntetni és biztosítani.
Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatónak ezeket a csomagokat még szükséges elszállítania a Magyar Posta csomagfelvevő pontjára, így ezeket a költségeket fel kell számítania logisztikai díjként.
A felszámolt logisztikai díj összege ÁFA-val növelve összesen 15 000 Ft azaz tizenötezer forint, amelyet minden fizetési mód esetén felszámolásra kerül, független a megrendelés, szállítás módjától és a vásárlás összegétől,
még olyan esetekben is, amikor a csomag ingyenes szállítás megjelöléssel van feltüntetve.
Ingyenes szállítás megjelöléssel megrendelt termékek esetén az alap szállítási díj természetesen jóváírásra kerül.

A Szolgáltató által választott és leszerződött futárszolgálattal történő csomagok kézbesítése általános munkanapokon 8 – 17 óra közötti időszakban történik.
A Szolgáltató által választott és leszerződött futárszolgálattal történő csomagok kézbesítése esetén szállítási díjak tartalmazzák a csomagok biztosítási díját csomagérték alapján szállításonként 100 000 Ft összegig.
A bruttó 100 000 Ft feletti csomagbiztosítási díj a termékek össz összegének 1%-a, amelynek maximum értéke szállítólevelenként bruttó 500 000 Ft.
100 000 Ft feletti csomagbiztosítás igényét a Megrendelőnek szükséges a Szolgáltató felé jeleznie, azonban ennek költsége őt terheli.
A csomag maximum körmérete: 3 méter. Ettől nagyobb csomagot a Szolgáltató csak személyes átvételt tud biztosítani. Ilyen termékek például a sorompók, garázskapuk stb. A Szolgáltató által megjelölt szállítási díjkategóriák a csomag súlyától, körméretétől, a csomag összértékétől függ.
A szállítási díjak mellékletben megtalálható díjak 1 db szállításra és 1 db újbóli kiszállítás kísérletre, a megadott, rögzített címre történő kiszállításra és átvételre vonatkoznak.

Díjmentes szállítás esetében, ha a szállítás során az adott terméket nem veszik át, a Szolgáltató telephelyére átvevő hiányában visszaérkezik a csomag, illetve fentebb írt feltételek nem valósulnak meg az újbóli kiszállítás a futárszolgálat mindenkori listaárain történik. A futárszolgálat mindenkori listaárai a fuvarozással megbízott szolgáltató honlapján megtalálhatóak. 
Olyan esetben, különösen az utánvéttel történő rendelés esetén, amikor az Ügyfél vagy annak megbízottja önhibájából adódóan nem veszi át a csomagot, illetve sem a futárszolgálat, sem a Szolgáltató nem éri el az Ügyfelet, a webáruházban a rendelés során megadott elérhetőségeinek egyikén sem 48 órán belül 3 próbálkozás alkalmával, és a csomag a Szolgáltató telephelyére visszakerül kézbesíthetetlenség végett, a Szolgáltató az Ügyfél részére automatikusan a szállítási díj összegének kétszeresét, az utánvét összegének 1%-át, illetve 12 500 Ft kezelési költséget számláz, amelyet az Ügyfélnek átutalással 5 munkanapon belül rendeznie szükséges. Abban az esetben, ha ez nem történik meg, a Szolgáltató automatikusan átadja a követelését az általa megbízott adósságbehajtás-kezelőnek. Ilyen esetekben a megrendelést, a regisztrációt amennyiben volt a Szolgáltató törli, továbbiakban adás-vételi szerződést nem köt vele.

A Magyar Posta által biztosított egyetemes csomagküldő szolgáltatásainak keretein belül, a maximum csomagsúly nem érheti el a 10 kg-ot, körmérete a 3 métert, illetve a csomag formája nem lehet amorf.
Ezek alapján a Szolgáltató által forgalmazott termékek nagy részét a Magyar Posta nem tudja szállítani. Abban az esetben, ha az Megrendelő olyan terméket választ, amelynek a szállítását a Magyar Posta nem képes megvalósítani, úgy automatikusan a Szolgáltató szerződött futárszolgálata szállítja házhoz.
A webáruházban kiírt várható szállítási idők a Szolgáltató szerződött futárszolgálat vállalási idejeit feltételezi, amely alapján az MPL-el történő szállítás 15-20 nappal is eltérhet a kiírttól.

A szállítással kapcsolatos további feltételek és információk, a jelen Általános Szerződési Feltételek Szállítási díjak elválaszthatatlan mellékletében találhatóak meg.

9/a/3 Szállítást követő csomagátvétel

Az Ügyfél köteles a csomag kézbesítésekor a futár jelenléte előtt azt megvizsgálni.
Minden gondosságtól független, olyan esetben amikor a csomagon észlelt nyilvánvaló sérüléseket, hiányosságokat talál az Ügyfél az átvételkor köteles jegyzőkönyv felvételt kérni, illetve megtagadni a sérült csomagolású termék átvételét. Ilyen esetekben a felek, így az Ügyfél is a szerződések teljesítésében kötelesek együttműködően, jóhiszeműen eljárni. Ennek mulasztása esetén, utólagoson, vagy jegyzőkönyv nélkül a Szolgáltató a csomag tartalmának állapotára és esetleges sérüléseire reklamációt nem fogad el. A csomag átvételét követően az Ügyfél köteles a kapott csomag tartalmát átvizsgálni. A felek megállapodnak abban, hogy a kézbesített csomag átvizsgálását az Ügyfél köteles a csomag átvételkor az árut a futárcég munkatársának jelenlétében, kibontani és átvizsgálni. Minden rendelt terméket legyen az házhoz szállítás vagy személyes átvétel (személyes átvétel esetén az Ügyfél jelenlétében) a termékek, csomagok tartalmát a Szolgáltató ellenőrzi. Minden gondosságtól függetlenül olyan esetekben, amikor az Ügyfél a kibontott csomagban hiányt vagy a megrendelt terméktől eltérő tartalmat tapasztal köteles azt a szolgáltató felé azonnal a csomagátvételt követően, de legalább 1 naptári napon belül jelezni írásban, illetve szükséges elküldenie a helyszínen a futárral közösen a csomagátvételkor készített jegyzőkönyvek elküldését, illetve minél több részlettel segíteni az esetleges hibás teljesítés korrigálását. A felek megállapodnak abban, hogy abban az esetben, ha nem történt hibás teljesítés a Szolgáltatót nem terheli további tájékoztatási kötelezettség. Minden olyan esetben, amikor a fentebb meghatározott felek általi megállapodás határidején kívülre esik a panasz, a Szolgáltató reklamációt nem fogad el még fogyasztóktól sem. Olyan esetekben amikor a csomagot a futárszolgálat nem tudja kézbesíteni (pontatlan cím, pontatlan, rossz elérhetőségek, Ügyfél elérhetetlenség stb.) vagy az Ügyfél nem veszi át a csomagot és az visszakerül a Szolgáltatóhoz, a keletkezett szállítási költségen felül a járulékos többlet költségek is terhelik, amelyet köteles rendezni. Abban az esetben, ha a termék és a fuvardíj már rendezve van annak visszatérítésének összegéből lesznek levonva, a Szolgáltató részére jóváírva. A felek megállapodnak abban, hogyha az Ügyfél felveszi a kapcsolatot akár telefonon, akár írásban a Szolgáltatóval még azelőtt, hogy a csomag a Szolgáltatóhoz visszakerülne, a Szolgáltató megtesz minden olyan szükséges lépést, amellyel további költségterhelés nélkül az Ügyfélhez a csomag, a futárszolgálaton keresztül eljusson.


9/b Személyes átvétel

A Szolgáltató személyes átvétel lehetőségét biztosítja az 1181 Budapest Üllői út 343. szám alatt található szaküzletében, a szaküzlet általános nyitvatartási idején belül Hétfő - Péntek 9:00 – 17:00 között. A megjelölt időponttól a Szolgáltató eltérhet, olyan esetekben amikor a címen megtalálható szaküzlet zárva tart.

A megrendelt csomagokat a visszaigazoló e-mailben található megrendelésszám alapján tudja átvenni az Ügyfél. A Szolgáltató minden esetben személyes átvételkor a kapott megrendelés visszaigazolását és rendelési számát szükséges bemutatnia. Ennek hiányában a csomagot nem áll módjában átadni. Személyes átvétellel megrendelt termékeket az Ügyfél a Szolgáltató szaküzletében 3 munkanapon belül tudja átvenni a megjelölt időpontokban. Amennyiben a megrendelt termék átvétele ez idő alatt nem történik meg és az Ügyfél nem jelzi a Szolgáltató felé, hogy a csomagot nem áll módjában átvenni ezen időintervallumon belül akkor a csomag visszakerül a Szolgáltató központi raktárába, amely újbóli átvételéről az Ügyfélnek egyeztetnie kell az átvétel ismételt időpontjáról. Olyan esetekben, amikor az Ügyfél 14 naptári napon belül nem veszi át a rendelt termékét tárolási díj kerül felszámításra.

9/c Megrendelt termékek tartós tárolásának díjszabásai

A tárolási díj alapja a már kifizetett termékdíj. Ilyen esetekben a terméket az Ügyfél a tárolási díj megfizetése után tudja átvenni. A felek megállapodnak abban, hogy az esetben, ha a tárolási díj összege eléri a termékdíj 100%-át, a jelen szerződés szerint a megállapodást az Ügyfél nem teljesítette. Ezek alapján a Szolgáltatót további kötelezettség nem terheli a szerződés érdekmúlás végett megszűnik és a terméket a Szolgáltató újraértékesítésre bocsájthatja.

Tárolási díjak csomag körméret és súly alapján:

Súly =

hosszúság (cm) × szélesség (cm) × magasság (cm)

6000

0 kg – 4,99 kg | 500 Ft / nap
5 kg – 7,99 kg | 800 Ft / nap
8 kg – 9,99 kg | 1 500 Ft / nap
10 kg – 14,99 kg | 2 300 Ft / nap
15 kg – 19,99 kg | 3 500 Ft / nap
20 kg – 24,99 kg | 4 000 Ft / nap
25 kg – 39,99 kg | 5 500 Ft / nap
40 kg-tól | 9 500 Ft / nap + 450 Ft/kg / nap


 


10. Elállási jog

Távollévők között kötött szerződés esetén, így különösen a Szolgáltató által üzemeltetett webshopot használó Felhasználók jogainak védelme érdekében, a vásárlást és a megrendelt termék átvételét követően 14 naptári napig indok nélküli elállást biztosít az ide vonatkozó jogok és szabályok betartása mellett az Ügyfél részére.

10/a Általános tájékoztatás elállással kapcsolatosan

Olyan esetekben amikor az Ügyfél a vásárlástól a megrendelést és a termék szállítását, átvételét követően szeretne elállni a távollévők között kötött szerződéseket szabályozó Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve és a 45/2014. (II.26.) Korm. Rendrendeletben szabályzott módokon 14 naptári napon belül indoklás nélkül megteheti. A Szolgáltatót tájékoztatási kötelezettség terheli az elállással kapcsolatosan, amely elmulasztása esetén az elállási jog a 14 naptári naptól eltérően 12 hónapra terjed ki. Abban az esetben, ha a Szolgáltató a tájékoztatást pótolja, úgy a 12 hónapon belüli elállás lehetősége a tájékoztatástól számított 14 naptári nap lesz ismételten. A Felek megállapodnak abban, hogy az elállási jog tájékoztatása jelen ÁSZF szerződés 10. pont és a 10. pont alpontjaiban megtörtént és elfogadottnak, elégségesnek tekintik. A 14 napos elállás gyakorlásához szükséges az erre a célra készített sablon nyomtatványt az Ügyfélnek kitöltenie és visszaküldenie majd ezek után a rendelt terméket vagy termékeket és a hozzátartozó dokumentumokat és minden kiegészítőjét a Szolgáltató felé visszaküldenie. A Felek megállapodnak abban, hogy az elálláshoz szükséges nyomtatványt az Ügyfél vagy elektronikus úton vagy postai úton a termék visszaküldése előtt megküldi annak érdekében, hogy az elállással kapcsolatos ügyintézés folyamata a lehető leghamarabb megtörténjen. A 45/2014. (II.26) Korm. Rendeletben és az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvében megfogalmazottak alapján a 14 napos elállás lehetőségével, Fogyasztónak minősülő Ügyfelek élhetnek. A 14 napos elállási jog lehetőség az Ügyfél számára, hogy a megrendelt és átvett terméket szemrevételezze ugyan azon a módon, ahogyan azt a Szolgáltató személyes vásárlás esetén is megengedné az Ügyfél számára, és az Ügyfél a termék átvételét követően ugyanúgy szemrevételezhetné, ahogyan azt a személyes vásárlás során tehetné meg. Személyes vásárlás során bizonyos termékek (kapunyitómotorok, kapunyitószettek, alkatrészek stb.), becsomagolt dobozolt állapotban találhatóak meg a Szolgáltató szaküzletében, amelyek kibontására, kizárólag megvásárlást követően van lehetősége az Ügyfélnek.  Ebből eredendően 14 napos elállás esetén a termékek csomagolásának eltávolítása, a csomagolás megsértése, a termék beépítése, rendeltetés- és nem rendeltetésszerű használata nem megengedett. Kizárólag olyan termékek esetén tud az Ügyfél a 14 napos elállással élni, amely csomagolása és tartalma új, sértetlen, használatlan, szerelési nyomoktól mentes állapotban van, minden más esetben a termékre amortizációs díj kerül felszámításra. Bővebben jelen ÁSZF 10/b pontjában. A Felek megállapodnak abban, hogy a visszatérítendő vételi árat a Szolgáltató minden esetben utalás formájában az Ügyfél által megadott bankszámlaszámra utalja vissza, amely a termékek átvételét követően maximum 14 naptári napon belül megtörténik, kivéve olyan esetekben amikor az Ügyfél a kötelezettségeinek, illetve az ezt szabályozó feltételeknek nem tesz eleget. A termék visszajuttatásáról az Ügyfélnek kell gondoskodnia, annak költségét a Szolgáltatóra nem terhelheti rá.

10/b Elállási jog feltételei

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/83/EU IRÁNYELVE:
47.)”… A fogyasztónak az árut annak jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapítása céljából ugyanúgy kell kezelnie és megvizsgálnia, ahogyan azt az üzletben engedélyeznék a számára…”
Üzletben történő vásárlás esetén a Szolgáltató a termékek szemrevételezését korlátozottan engedélyezi, bizonyos termékek (kapunyitómotorok, kapunyitószettek, alkatrészek stb.) esetén. A becsomagolt dobozolt állapotban található termékeket  kibontani, a csomagolást felszakítani, megsérteni, az Ügyfél részére a Szolgáltató nem engedi. Ebből eredendően 14 napos elállás esetén a termékek csomagolásának eltávolítása, a csomagolás megsértése, a termék beépítése, rendeltetés- és nem rendeltetésszerű használata nem megengedett. Tehát a Szolgáltató nem engedi, hogy az Ügyfél szét szedje a terméket, hogy felszerelje a terméket, nem helyezheti áram alá, nem kötheti be, nem roncsolhatja a csomagolását, nem roncsolhatja a felszereléshez szükséges módon a terméket, nem veheti használatba, azt a vásárlás elállása esetén a Szolgáltató új használatlan állapotban újra tudja értékesíteni, sérülés mentesen, illetve ilyen esetben a termék megfelel az új termék kifejezés kritériumainak.
Az Ügyfélnek a termék kézhezvételétől számított 14 naptári napja van arra, hogy a terméket ugyan ilyen módon szemrevételezze és indoklás nélkül visszaküldje a Szolgáltatónak annak figyelembe vételével, hogy a termék túl használatából eredő értékcsökkenéssel felel. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az Ügyfél a vásárolt terméket másként szemrevételezi mint ahogyan azt személyes vásárlás esetén is megtehetné, ahogyan az a fentiekben meg van fogalmazva, például felszereli, használatba veszi, szétszedi, csomagolását tönkre teszi, összepiszkolja, újként már nem eladható állapotot idéz elő a terméknél, úgy annak értékcsökkenésének meghatározását követően a Szolgáltatónak kizárólag a vételár és a szállítási díj csökkentett értékét köteles visszafizetnie. A Felek megállapodnak abban, hogy az újként nem eladható termékek értékcsökkenést a Szolgáltató határozza meg, mivel a Szolgáltatónak van a forgalmazott termékeire gazdasági és szakmai rálátása. A termék visszaküldéséhez a Szolgáltató nem biztosít fuvarozót, így azt az Ügyfélnek saját magának kell visszajuttatni, a csomag tartalmának minőségével az átvételig ő felel. Ebből eredően az elállás gyakorlását és a vételár visszatérítését kizárólag a Szolgáltató általi átvételt követően történhet meg.
A Szolgáltató nem köteles az Ügyfél részére megtérítenie az általa felajánlott legolcsóbb általános szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási módok költségét.

10/c Az elállási jog gyakorlása

Az Ügyfél – abban az esetben, ha Fogyasztó – élni kíván az elállási jogával, köteles a szándékát írásos formában jelen ÁSZF szerződés 10/e pontjában feltüntetett elállási szándék nyilatkozat sablonjának mintájára a Szolgáltató megadott elérhetőségein jeleznie legkésőbb a termék, vagy termékek átvételétől számított 14 naptári napon belül olyan módon, hogy az Ügyfél, a vásárolt termék vagy termékek, átvételének napja beazonosítható legyen. Abban az esetben, ha az elállási nyilatkozat megküldési határidején kívül érkezik meg a nyilatkozat a Szolgáltatóhoz, de az Ügyfél bizonyíthatóan a határidő előtt küldte meg a nyilatkozatot, úgy a határidők betartottnak minősülnek. Az Ügyfél köteles az elállási nyilatkozatának elküldési idejétől számított 14 naptári napon belül a terméket vagy termékeket a jelen ÁSZF-ben körbeírt állapotban és eredeti hiánytalan, sérülésmentes állapotban visszaküldeni. Ennek hiánya vagy az határidők túllépése esetén az Ügyfél nem élhet az elállásjogával. A terméket vagy termékeket a Szolgáltatónak normál csomagként küldje meg a megadott postai címre. A csomagátvétele után a termékek ellenőrzésen esnek át. A Szolgáltató normál esetben a csomag megérkezését követően 14 napon belül a vételár és a normál csomagszállítás díját az Ügyfél részére a megadott bankszámlaszámra visszautalja. Olyan esetekben amikor sem a vásárló sem a vásárlás ténye nem beazonosítható, nem hozható összefüggésbe a Felek közötti adás-vételi szerződés megkötésének tényével, a Szolgáltató megtagadja az elállással kapcsolatos bármilyen kötelezettségét mivel, ilyen esetekben tényként kezeli azt, hogy a Szolgáltató és az elállással élni kívánó fél között adás-vételi szerződés nem jött létre, így a Szolgáltatót nem terheli semmilyen kötelezettség.

10/e Elállási nyilatkozat sablon
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza részünkre)


Címzett
Electric Gate KFT
Levél cím: 1181 Budapest Üllői út 343
E-mail cím:


Alulírott …………………………… …………. kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék, termékek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
Termékmegnevezése:
Mennyiség:
Számla sorszám:

több termék esetén

Termékmegnevezése:
Mennyiség:
Számla sorszám:

Termékmegnevezése:
Mennyiség:
Számla sorszám:

A termék átvételének időpontja: ………………… év …………………... hónap …………………. nap

A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása:

Kelt

A Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatartja, amíg vissza nem kapta a terméket, termékeket és azt be nem vizsgálta.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10/e Elállási jog gyakorlásának elutasítása

Az elállási joggal az Ügyfél a következő esetekben nem élhet
– A 14 naptári nap lejárata után.
– Az elállási nyilatkozat megküldésének mulasztása esetén.
– A fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelően elké­szített vagy egyértelműen a fogyasztó személyére szabott áruk értékesítése esetében, tehát egyedileg legyártott termékek esetében.
Ide tartozik minden a Szolgáltató által forgalmazott kapuk, garázskapurugók, garázskapuk, az Ügyfél kérése és paraméterek megadása utáni méretre gyártott, vágott termékekre.
– Abban az esetben, ha az Ügyfél vállalkozás, azaz olyan természetes vagy nem természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
– Ha a visszaküldött termék sérült, hibás.
– Ha a túlhasználtai költség meghaladja a termék vételi árát.


 


11. Jótállás és szavatosság

A Szolgáltató a termékeihez biztosított jótállást és szavatosságot a jótállási információkban meghatározott feltételek mellett biztosítja, amely melléklet elválaszthatatlan része a jelen Általános Szerződési Feltételeknek.
A jótállási feltételeket a vásárlás és a használat alapját képezik. A Felek megállapodnak abban, hogy az Általános Szerződési Feltételek elfogadása és a vásárlás megvalósulásával az Ügyfél elfogadja a Szolgáltató jótállási feltételeit, amelyet jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletében a Jótállási Információk mellékletben talál meg. Az Ügyfél jótállás, kellékszavatosság és termékszavatossági jogainak gyakorlásának módját a következő pontok írják le. Ugyanazon hiba miatt egyszerre, párhuzamosan kellékszavatosság, termékszavatossági és jótállási igény nem érvényesíthető.

11/a Jótállás

A szolgáltató által eladott termékekre vonatkozóan a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján értékhatárnak megfelelően jótállási kötelezettség terheli, amennyiben a vásárló Ügyfél fogyasztónak minősül. A Szolgáltató, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A jótálláshoz kötött jótállási feltételeket a jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékleteként tartalmazza, amelyet megtalál az ÁSZF mellékletekben. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megkötésével az Ügyfél a jótállási feltételekről és az őt érintő kötelezettségekről teljes körű tájékoztatást kapott a benne foglaltakat megismerte és elfogadta attól a a szerződés megkötését követően elállni nem tud kivéve, ha a Felek ebben írásban megállapodnak.
A jótállás időtartalma, amennyiben azt a Szolgáltató saját rendelkezései alapján nem hosszabbítja meg, a következőképpen alakul:

10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év azaz egy év
100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év azaz két év,
250 000 forint eladási ár felett 3 év azaz három év.

A jótállás időtartalma minden esetben a vásárlás napjától, vagy a termék tényleges átvételének napjától, vagy abban az esetben, ha az árut a Szolgáltató üzemeli be a beüzemelés napjától kezdődik kivéve, ha a beüzemelés és a vásárlás között eltelik 6 hónap. Ilyen esetekben a jótállás a vásárlás időpontjától kezdődik meg. Olyan esetekben amikor a fogyasztónak minősülő Ügyfél jótállási jógát szeretné érvényesíteni és a jótállás igénye nem ütközik a jótállást kizáró meghatározott okokkal, pontokkal és a termék gyártásából eredő meghibásodás bebizonyosodott a következő jogokat tudja érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben:

Választása szerint első sorban a termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, kivéve olyan estekben, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy, ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Ilyen esetekben figyelembe kell venni a termék hibátlan állapotban képviselt értékét.

Olyan esetekben, ha a kijavítást vagy a kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, vagy a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Az Ügyfélnek minden esetben tájékoztatási kötelezettsége van a Szolgáltató felé. A Felek megegyeznek abban, hogy ennek elmulasztása esetén a szerződéssel járó kötelezettségek mind a két Fél részéről megszűnnek. Nem minősül a Szolgáltató részéről kötelezettség szegésnek, ha az Ügyfél saját belátása alapján a Szolgáltató tájékoztatása nélkül vagy utólagos tájékoztatás alapján a hibás terméket mással javíttatja ki mással cserélteti ki máshonnan szerez be alkatrészt a kijavításhoz.
Ilyen esetekben az Ügyfél nem követelheti a felmerülő költségek megtérítését a Szolgáltatótól.


Abban az esetben, ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza, és a hiba a gyártásból származó hiba. A fogyasztónak minősülő Ügyfél csereigény bejelentését követően és a termék cseréjét megelőzően a terméket a Szolgáltató bevizsgálja annak érdekében, hogy bizonyítsa a jótállási feltételeknek és jogoknak megfelelően tudjon eljárni, és annak nincs kizáró tényezője.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.


A jótállási idő a szervizben töltött idővel hosszabbodik, abban az esetben, ha a termék teljes egésze kicserélésre kerül újrakezdődik. A jótállási idő idejének hosszabbodása a szervizelésre átvett termék átvételének ideje és a javítás elkészültének ideje, illetve az Ügyfél tájékoztatásának ideje közötti időintervallummal nő.

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül végezze el, azonban előfordulhat, olyan eset hogy a Szolgáltató minden törekvése ellenére is a 15 napos határidőt nem tudja tartani.
A javított termékek esetében, minden esetben csak új alkatrész kerül beépítésre.

11/b Kellékszavatosság

Kellékszavatossági igényt érvényesíthet az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadásának időpontjában már a termék rendelkezett.
Fogyasztónak minősülő Ügyfelek esetén ez az idő a termék átvételének idejétől számított 2 azaz kettő év elévülési határidővel érvényesítheti, a nem fogyasztónak minősülő Ügyfelek az átvételtől számított 1 azaz egy év elévülési határidővel érvényesíthetik igényüket.

Az Ügyfél kellékszavatosságának érvényesítése során kérhet (választása szerint) kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül az Ügyfél által kiválasztott igény teljesítése lehetetlen vagy olyan esetekben amikor az a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Abban az esetben, ha a kijavítást, kicserélést az Ügyfél nem kérte vagy
a Szolgáltató nem tudta teljesíteni bármilyen okból kifolyólag, abban az esetben az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíttathatja, utolsó esetben a szerződéstől is elállhat.

Jelentéktelen hiba miatt elállásra nincs lehetőség.

Az Ügyfélnek lehetősége van a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérni, azonban ennek költségét minden esetben köteles azt viselni kivéve, ha az indokolt volt vagy a Szolgáltató adott rá okot. Az Ügyfél köteles a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezését követően 2 hónapon belül írásban tájékoztatni, a hibáról. Kellékszavatosságot közvetlenül az Elecitric Gate KFT.-vel szemben érvényesítheti. Az Ügyfél kizárólag úgy érvényesítheti, illetve élhet jogával, hogy bizonyítja, a vásárlás megtörténtét (számla, számlamásolata blokk bemutatásával), illetve olyan termékek esetén, amelyekhez jótállási jegy kiállítása történt a jótállási jegy bemutatásával. A Szolgáltató által értékesített termékek esetén a kellékszavatosság érvényesítésének alapja a jótállási feltételek hiánytalan betartása. Kellékszavatosság érvényesítésének esetén a szerződés teljesítésétől számított 6 azaz hat hónapon belül a fenti feltételeken kívül az Ügyfélnek más teendője nincs.

A Szolgáltató mentesül a szavatosság alól abban az esetben, ha az Ügyfél vélelmét megdönti és bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett, továbbá, olyan esetekben, amikor az Ügyfél részére felróható okból keletkezett a termék meghibásodása. Ilyen esetekben nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni a Szolgáltató. Ha az Ügyfél a kellékszavatosság érvényesítését a szerződés teljesítésétől számított 6 azaz hat hónapon túl szeretné érvényesíteni, úgy az Ügyfél köteles bizonyítani azt, hogy a hiba már a teljesítés (megvásárlás) időpontjában is megvolt.

11/c Termékszavatosság

A szolgáltató által eladott termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél a gyártóval szemben termékszavatosságot érvényesíthet. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Az Ügyfél nem érvényesíthet egyszerre jótállást, kellékszavatosságot és termékszavatosságot párhuzamosan szükséges választania és ilyen esetben köteles a Szolgáltatót arról írásban értesítenie. Eredményes termékszavatossági igény érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve a kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a fogyasztónak minősülő Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti. Az Ügyfél termékszavatossági igényként a fogyasztónak minősülő Ügyfél élhet és kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Ilyen esetekben a termék hibáját a fogyasztónak minősülő Ügyfélnek kell bizonyítania. Termékszavatossággal a a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti olyan esetekben, amikor a termék nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Olyan esetekben amikor ez a határidő lejár az Ügyfél a jogosultságát elveszti.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A gyártó mentesüléséhez elegendő egy okot bizonyítania.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

11/d Hibás termék eseténi eljárás

Minden esetben szükséges írásban a Szolgáltató e-mail címére megküldeni a következő információkat és adatokat a hiba felfedezését követő 2 hónapon belül.

– Vásárlás során kapott számla vagy számla másolata.

– Bizonyos termékek esetén a vásárlás során kapott kitöltött jótállási jegy.

– Bizonyos termékek esetén a termék beüzemelési bizonylata, és adatai.

– Bizonyos termékek esetén a terméket beüzemelő cég által adott számla másolata.

– Bizonyos termékek esetén a beüzemelt termék, a termék bekötéseinek, a termék felszerelésének fényképe, fényképei.

– A hiba pontos leírása.

– Ügyfél elérhetőségei. Ennek hiánya esetén a Szolgáltató jótállási, kellékszavatossági vagy termékszavatossági ügyintézést nem kezd meg, továbbá az Ügyfél tájékoztatási kötelezettségének határidejét is a fenti adatok megküldésétől számítja érvényesnek.

Amennyiben hibát vél felfedezni a megvásárolt termékben minden esetben keresse ügyfélszolgálati kollégáinkat.
A termékekre telephelyi jótállást, szavatosságot biztosít a Szolgáltató és szükséges az Electric Gate KFT. telephelyére visszajuttatni, minden olyan alegységgel amelyet bekér. Ennek hiányában a termék bevizsgálási és szervizben töltött ideje meghosszabbodhat, amelyből esetlegesen származó károk az Ügyfélt terheli. A Szolgáltató a visszaküldött termékeket teher- és utánvétmentes normál postai csomagként vagy futárszolgálat által visszajuttatott csomagként tudja a megjelölt nyitvatartási idején belül átvenni. Az Ügyfél által visszaküldött és átvett csomagról a Szolgáltató az Ügyfelet értesíti és tájékoztatja az ügyintézés állapotairól. A hibás termék és a jótállási, kellékszavatossági ügyintézés menete a következőképpen zajlik le A Szolgáltató a termékhez kapott dokumentumokat ellenőrizni. A Szolgáltató ellenőrzi, hogy az általa az Ügyféltől bekért összes termék és dokumentum visszaérkezett hozzá, amennyiben nem tájékoztatja az Ügyfelet a hiánypótlásról. A termék bevizsgálása megkezdődik. Bizonyos esetekben a visszaküldött termék továbbküldése a gyártó vagy a gyártó importőre felé abban az esetben, ha az nem a Szolgáltató. A termékbevizsgálásáról és állapotáról a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet.
Olyan esetekben, amikor a Szolgáltató bizonyítékot talál arra, hogy a jótállási, kellékszavatossági jogával az Ügyfél nem élhet tájékoztatja az Ügyfelet erről a tényről, illetve abban az esetben, ha a termék hibás annak feltárt hibáinak javítási költségeiről, amelyet kizárólag a bevizsgálást követően tud tájékoztatást adni, lévén a hibás alkatrészeket szükséges beazonosítani.
Abban az esetben, ha a termék megfelel a kellékszavatosság és jótállási feltételeknek a terméket a Szolgáltató saját költségén javítja, cseréli és visszajuttatja az Ügyfél részére.


12. További rendelkezések az Electric Gate KFT által üzemeltetett webshoppal kapcsolatban

Az Electric Gate KFT. mint Szolgáltató célja, hogy a webshopján megtalálható termékeket, értékesítse és a webshopját használó Felhasználót, Ügyfelet jóhiszeműen tájékoztassa a termékei paramétereiről. A webshopján megtalálható termékeket ezért illusztrációkkal, képekkel látja el, amely képek és színek a valóságban tapasztalhatóaktól eltérhetnek. A Szolgáltató a forgalmazott termékeihez társított információkat, képes tartalmat és paramétereket minden gondossága és jóhiszeműsége mellett is kizárólag tájékoztató jellegű adatként tünteti fel ezért azok pontosságáért, teljességéért, esetleges elírásokért, hibás megjelentetéséért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató feltételezi, hogy a webshopját használó és az azt használó felhasználó ismeri az internet lehetőségeit és korlátait, tisztában van annak felhasználói technikai paramétereivel és az abban felmerülő hibákkal.

A Szolgáltató előzetes értesítés nélkül is fenntartja azt a jogot, hogy bármilyen árat, adatot, határidős és egyéb feltüntetett paramétert, illetve a szerződési feltételeket előzetes egyeztetés és tájékoztatás nélkül megváltoztassa. Ezek a változások vagy bármilyen módosítás az Electric Gate KFT webshopjában, honlapján történő módosítás és frissítése után a megjelenés idejében azonnali hatállyal életbe lépnek.
Abban az esetben, ha a Felhasználó, Ügyfél, bármelyik módosítással nem ért egyet, tehát nem egyezik a felek akarata, úgy szerződés nem jön létre a vásárlás nem valósul meg. Ez a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket nem érintik.

Az Electric Gate Kft. nem kötelezhető arra, hogy bármilyen módon akarata ellenére szerződést kössön vagy bármilyen szolgáltatást nyújtson. Jelen szerződés megkötése kizárólag a termékek adás-vételére összpontosul, további szolgáltatásra, szolgáltatás igényre az Ügyfelet nem jogosítja fel. A feltüntetett termékek eladási ára, kizárólag az Ügyfél részére előzetes tájékoztatásként a vételi árukat tartalmazza. Továbbá a Szolgáltató nem vállal felelősséget az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, illetve a webshop használatának ezen hibákon alapuló akadályokért, zavaraiért, az ebből adódó következményekért.
A Szolgáltató elektronikus levelezés útján kommunikál Ügyfeleivel és Felhasználóival. Olyan esetekben amikor a levelezés nem valósul meg, a Szolgáltató felé küldött e-mail nem érkezik meg, elveszik, spam-be kerül, illetve a a Felhasználónak, Ügyfélnek küldött levél elveszik, eltűnik, a spam-szűrők miatt levélszemétként elveszik, törlődik és az ebből fakadó bármilyen hibáért, következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, amibe az ügylet lezajlása során használt szoftverek nem megfelelő működése, bármilyen rendszer, programhiba következményei is beletartoznak.
A Szolgáltató webshopjához tartozó, de rajta kívül álló szolgáltatások általános feltételeit az azt szolgáltató jogi személy biztosítja, legyen szó a termékek szállításáról vagy a fizetési módozatoktól.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a külső szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások minőségére, feltételeire és annak használatára, az ahhoz tartozó általános szerződési feltételeket az adott szolgáltatónál találják.

A Felhasználó, Ügyfél kijelenti, hogy az általa megadott adatokért korlátlanul és teljeskörűen felel.


13. Az Electric Gate KFT. szellemi tulajdonára vonatkozó információk

Az Electric Gate KFT. webshopján és a hozzáköthető, honlapjain, domaineken, aldomaineken, internetes felületeken található szöveges tartalom, minden általa készített írott tartalom, illusztrációi, saját képi tartalom, honlap tartalom, grafikai elrendezés, program kódok, forráskódok, szerzői jog védelem alatt állnak és az Electric Gate KFT. tulajdona. Ezt a tulajdonjogot az Electric Gate KFT. nem ruházza át és nem ad engedélyt annak bárminemű felhasználására, duplikálására, beágyazására kivéve, ha ahhoz előzetesen írásban nem járult hozzá. Ebben az esetben a tartalom felhasználását kizárólag olyan módon teheti, meg az azt felhasználó, hogy a forrást, illetve a tulajdonos elérhetőségeit, eredeti tartalom linkjét kötelezően jól látható helyen feltünteti a tartalomnál. Olyan esetekben, amikor a szerzői jogsértés megtörténik az azt felhasználónak, üzemeltetőnek, weblaptulajdonosnak előzetes egyeztetés nélkül kiszámlázza az Electric Gate Kft. Az Electric Gate Kft. az általa készített és birtokolt szellemi termékekre (képek, szövegek, dizájn stb.) vonatkozó díjakat akár egyszeri, akár folytonos havi formában, amely ebben az esetben – mivel a használat ténye bizonyított – jogosult. Az Electric Gate Kft szellemi tulajdonjog megfizetését követően sem száll át az azt kifizetőre a kifizetett tartalom tulajdonjoga, amennyiben arról ügyvéd által ellenjegyzett írásos szerződés nem készül. Ilyen módon a kifizetést történő újabb felszólítást követően az azokat tovább használó felhasználók, weblaptulajdonosok, üzemeltetőknek további díjakat számol fel, akár havi rendszerességgel. Az Electric Gate Kft webshopján kívüli külső linkek elhelyezése megengedett, azonban a linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a Electric Gate Kft felől vagy a webshopjában található információk felől. A külső linket elhelyező weblap nem tartalmazhat harmadik fél személyi jogát, közízlést sértő, illetve jogszabályt sértő tartalmat.
A Szolgáltató honlapjáról, külső link nem helyezhető el úgy, hogy az Electric Gate Kft-re, partnereire, alkalmazottaira nézve rágalmazó tartalmat csak még sugalljon is. A külső linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén az Electric Gate Kft. jogosult a honlapra mutató link vagy linkek azonnali eltávolíttatására. Olyan esetekben amikor a külső linket elhelyező oldal tulajdonosa, üzemeltetője a felszólítás ellenére sem távolítja el a linket, linkeket a Szolgáltató jogosult a jogsértéssel összefüggő és felmerült károk megtérítésének követeléséhez, amely jogával minden esetben élni fog.


14. Magatartási kódexre vonatkozó tájékoztatás

Az Electric Gate KFT. nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.


 


15. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz is fordulhatnak.


16. Békéltetőtestület eljárásának kezdeményezése

Olyan esetekben, amikor a Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita alakul kis és a Szolgáltatóval való ezzel kapcsolatos tárgyalások során nem rendeződik a fennálló ügy, a fogyasztónak minősülő Ügyfél a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes Békéltető Testülethez is.
A szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban.
Ez alá az együttműködés kötelezettség alá tartozik az, hogy amennyiben a Békéltető Testület ilyen üggyel megkeresi a Szolgáltatót arra a megkeresésre, felhívásra válasziratot kötelezően megküldi, illetve a Békéltető Testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítja. Abban az esetben, ha a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes Békéltető Testület működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. A Szolgáltató székhelye és telephelye szerinti Békéltető Testület elérhetőségei a következők:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186


17. Megállapodás jogvita esetén

A Felek megállapodnak abban, hogy vitás kérdések eseteiben a jogszolgáltatásának helye a Szolgáltató cégnyilvántartásába bejegyezett mindenkori székhelye.


18. Ügyfélszolgálati elérhetőségek

Ügyfélszolgálatunk telefonon a megrendelések állapotáról, a megrendelésekről, megrendelés módosításával kapcsolatosan tudnak információt biztosítani, a szükséges adatok megadását követően. A telefonbeszélgetés során a következő adatokból: rendelésszám, díjbekérőszám, a megrendelés során megadott e-mail cím egyikét mindenképpen kérik.
A termékekkel kapcsolatos általános információkat, a termék jellemzőire vonatkozó műszaki kérdésekre választ, esetleges panaszokat a Szolgáltató minden esetben írásban fogadja (e-mail) el. A Szolgáltató kizárólag a Felek között kötött és megvalósult adás-vétel tárgyát képező termék, termékekkel kapcsolatosan ad információt, még abban az esetben is, ha az általa forgalmazott termékeket más Szolgáltatók is forgalmazzák.

Ügyfélszolgálat telefonszáma: (+36 1) 205 41 66 (normál díjas hívószám)
Ügyfélszolgálat elérhetősége
Hétfő – Péntek 9:00 – 18:00
Szombat – Vasárnap, illetve ünnep és munkaszüneti napokon
nincs ügyfélszolgálati rendelkezésre állás.
Ügyfélszolgálat e-mail címe:
Szaküzlet címe: 1181 Budapest Üllői út 343.


19. A szerződés és az ügyintézés nyelve

Jelen Általános Szerződés magyar nyelven íródott és kizárólag magyar nyelven található meg.

Az ügyintézés során, illetve bármilyen tájékoztatás során vagy bármilyen eljárás során legyen az szóbeli vagy írásbeli nyelve a magyar, az kizárólag magyar nyelven történik.

A szerződés megkötése kizárólag magyar nyelven történik.


20. További adatok

20/a Tárhelyszolgáltató adatai

Shoprenter.hu Kft.
Adószáma: 23174108-2-09
Cégjegyzékszáma: 09 09 020636
Címe: 4028 Debrecen Kassai út 129.
E-mail címe: info@shoprenter.hu
Webcím: www.shoprenter.hu

20/b Domain és tárhely szolgáltató adatai

Cégnév: EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
Adószám: 14992511-2-02
EU közösségi adószám: HU 14992511
Cégjegyzékszám: Cg. 02-09-075023
Webcíme: http://domain-tarhely.net/
E-mail cím: info@domain-tarhely.net

20/c. Külső szolgáltatók adatai

Név: Pannon XP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Adószám: 14443103-2-13
Cégjegyzék szám: 13 09 205731
Székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5.
Postacím: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5.
Ügyfélszolgálat címe: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5.
Telefon: (+3620) 77-333-99
Fax: (+361 )261-84-72
Weboldala: http://pannonxp.hu/
Pannon XP ÁSZF: http://pannonxp.hu/aszf/

 

Név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adószám: 10901232-2-44
Cégjegyzék szám: 01 10 042463
Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6
Postacím: Budapest 1540
Ügyfélszolgálat címe: 1062 Budapest, Teréz körút 51-53.
Telefon: (+3620) 767-8282
Fax: (+361 )261-84-72
Magyar Posta ÁSZF: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf/postai_aszf


21. Záróintézkedések

Olyan esetekben amikor az Ügyfél a Szolgáltató teljesítéséhez külön szolgáltatásokat vesz igénybe (fizetési szolgáltatás, házhoz szállítási szolgáltatás) az azt Szolgáltató vállalkozás, jogi személy Általános Szerződési Feltételei az irányadóak. Jelen ÁSZF szerződés külső szolgáltatók szolgáltatásnyújtását nem szabályozza, arról tájékoztatást az adott szolgáltató biztosít és szolgáltatásaira az adott Szolgáltató vállal felelősséget.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályzott kérdésekre, illetve az ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény („Ptk.”) a

Korm. rendelet 151/2003 (IX. 22.)

Korm. rendelet 45/2014. (II 26.)

2001. évi CVIII. (Elker tv.) törvény


Köszönjük, hogy átolvasta jelen Általános Szerződési Feltételeket és Ön is tudatos vásárlóként jár el, amikor terméket vásárol. Amennyiben bármilyen kérdése felmerül, készséggel állunk a rendelkezésére munkanapokon nyitva tartási időnkön belül. Tájékoztatjuk a kedves Ügyfelet arról, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre nézve külön kikötés nélkül irányadóak.


Elválaszthatatlan mellékletek
Jótállási információk melléklet
Szállítási díjak
Adatvédelmi nyilatkozat